Blog

, , ,

Întâlnire cu angajatori

Întâlnire cu angajatorii cu tema
CORELAREA OFERTEI EDUCAŢIONALE CU CEREREA PIEŢEI MUNCII
ÎN CONTEXTUL POSIBILEI APARIŢII A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI UNIVERSITAR DUAL
24 noiembrie 2022

Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a organizat, în data de 24 noiembrie 2022, o întâlnire în format fizic cu angajatori, cadre didactice de la FEAA, reprezentanţi ai LSE şi studenţi. Organizaţiile ale căror reprezentanţi au participat la dezbatere au fost: Antibiotice, AJOFM Iaşi, BDO România, BorgWarner, Camera de Comerţ şi Industrie Iaşi, Coaching Partners, Conduent, Fundaţia „Alături de Voi”, Iulius Center, Organizația Femeilor Antreprenor – OFA UGIR, Avisso, Ageo Events, Primăria Iaşi, Raiffeisen Bank și SCC.

Întâlnirea a fost organizată în cadrul proiectului instituţional CNFIS-FDI-2022-0553 – ACCESS 2.0 – „Dezvoltarea relaţiilor interinstituţionale şi a parteneriatelor cu mediul economico-social prin corelarea ofertei educaţionale cu cererea pieţei muncii, consilierea şi orientarea în carieră”, iar scopul acesteia a fost de a obţine informaţii cu privire la corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele angajatorilor pe piaţa muncii, în contextul posibilităţii apariţiei învăţământului universitar dual.

Pentru a deschide dezbaterea au fost prezentate rezultatele obținute prin completarea unui chestionar care a fost transmis, anterior întâlnirii, angajatorilor. Pe parcursul dezbaterii s-a discutat despre faptul competenţele pe care studenţii şi le însuşesc în mediul universitar și despre completarea lor prin transfer de cunoștințe de la angajatori. Deși notele studenților nu sunt întotdeauna criterii primare de selecție la angajare, ele sunt importante pentru că se reflectă în practică în profesionalismul dovedit ulterior de angajaţi. O prioritate pentru angajatorii din regiunea de Nord-Est este atragerea şi menţinerea resursei umane în organizaţii prin pachete salariale atractive.

Un punct de discuţie particular abordat în dezbatere a fost posibilitatea implementării învăţământului universitar dual la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor. Angajatorii au fost receptivi la implicarea în astfel de programe, precizând că în prezent cadrul legislativ nu este încă suficient de clar și de complet pentru agenţii economici. A fost evidențiată nevoia de susținere financiară pentru studenţi şi angajatori. Bursele sau alte beneficii financiare i-ar motiva pe studenți să urmeze astfel de programe. Angajatorii ar putea beneficia de scutiri de taxe, impozite, şi de deducerea sumelor investite în astfel de parteneriate, pentru a fi stimulați să devină parteneri ai programelor. Programele în sistemul universitar dual ar avea succes dacă sprijinul financiar ar fi obţinut rapid, fără procese birocratice de durată. Programele de învăţământ universitar dual trebuie să fie în esenţă de natură educaţională, şi nu lucrativă, pentru a nu se transforma în surse de forță de muncă neplătită. De asemenea, s-a punctat faptul că, la acest moment, piaţa muncii are o carenţă de resurse umane calitative şi că, prin programe în sistem universitar dual, baza de selecţie pentru viitorii angajaţi ar fi mai ușor formată. Piața muncii în acest moment este „a angajaţilor”, ei având un ascendent asupra angajatorilor.

Reprezentantul LSE a punctat că asociaţiile studenţeşti ar trebui să fie implicate în intermedierea facultate – angajator – student în învăţământul universitar dual şi că, în proiectele de care se ocupă LSE, se promovează competenţele cerute de angajatori.

Conducerea facultăţii și-a declarat susținerea pentru realizarea parteneriatelor cu angajatorii prezenţi, pentru practică, internship-uri, module de curs şi previziuni privind piaţa muncii.

Conducerea departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor a considerat oportună continuarea relației cu angajatorii prezenţi, ca parteneri pentru definirea viitoarelor programe de tip învățământ dual universitar de afaceri. Dezbaterea a marcat consolidarea relaţiei dintre mediul academic universitar şi mediul de afaceri în vederea adaptării continue a ofertei academice la cerințele angajatorilor.