Blog

,

10 martie – Vizita profesorului Jean-Michel RIGO

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a primit vizita profesorului Jean-Michel RIGO, de la Universitatea Hasselt din Belgia, în contextul unui proiect Erasmus dedicat creșterii calității predării și învățării în universitățile marocane prin modernizarea evaluării. Proiectul Erasmus gestionat de universitatea belgiană are ca principal partener academic Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași iar ca asociați ANEAQ  (agenția națională pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul superior și cercetarea științifică) și Ministerul Educației Naționale, al Formării Profesionale și Cercetării Științifice, din Maroc .

Universitatea noastră este implicată în acest areal, în mod direct sau la nivel de experți, încă de la momentul fundamentării sistemului de acreditare a calității în învățământul superior marocan, un rol aparte revenindu-i doamnei Decan, Cristina-Teodora ROMAN în calitate de Președinte al Comisiei Permanente ARACIS (https://www.aracis.ro/en/about-aracis/) în domeniul științelor economice.

La discuție derulate cu această ocazie și care s-au axat în principal pe maniera în care instituția noastră acționează în direcția consolidării schimbul de expertiză și bune practici au fost identificate și teme care vizează extinderea ariei de colaborare în spațiul francofon internațional.