Vasile Daniel Păvăloaia

Conf.univ.dr.

Cursuri predate

Insformation Systems and Business Process
Sisteme informaționale în Logistică.
ERP-Enterprise resource planning
Tehnologii informaționale pentru administrația publică
Instrumente software pentru afaceri – End user computing

Domenii de interes

Tehnologii informaționale
Instrumente software pentru afaceri
Sisteme integrate ERP
Analiză economico-financiară
Diagnostic financiar
Evaluarea întreprinderii

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-303
Stay in Touch