Emil Horomnea

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Bazele contabilităţii
Contabilitate industrială
Contabilitate comercială
Contabilitate în construcţii şi transporturi
Contabilitate financiară
Audit financiar
Verificarea şi certificarea bilanţului contabil
Normalizarea contabilităţii întreprinderii

Domenii de interes

Contabilitate financiară
Bazele contabilităţii

Curriculum vitae

Activitate științifică

Emil Horomnea
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-519