Elisabeta Jaba

Prof.univ.dr., Emeritus

Cursuri predate

Teoria şi practica sondajului statistic
Bazele statisticii
Statistică II
Statistică avansată
Analiză cantitativă în afaceri
Statistica economiei naţionale
Econometrie
Econometrie II
Software statistic
Statistica pentru afaceri
Controlul statistic al calității

Domenii de interes

Metodologia statistică
Software-ul statistic (SPSS, Statistică, SAS)
Modelarea şi prognoza statistică
Sondajul statistic
Entropia socială şi teoria riscului
Statistica populaţiei şi piaţa muncii

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B323
Stay in Touch