Dumitru Zaiţ

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Fundamentele economice ale investiţiilor
Management intercultural
Metodologia cercetării

Domenii de interes

Management intercultural
Investiţii şi management strategic
Metodologia cercetării

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-619
Stay in Touch