Angela Roman

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Monedă şi Credit
Politici monetare
Relaţii valutar-financiare internaţionale
Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii

Domenii de interes

Bănci
Politici monetare
Finanţarea întreprinderilor mici şi mijlocii
Finanţe internaţionale
Economie monetară internaţională

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-805
Stay in Touch