Statistică și Previziune Economică

Trăim într-o societate a informației. Producem și analizăm o mare diversitate de date. Capacitatea de lucru a calculatoarelor este în continuă creștere, iar datele culese sunt tot mai variate și mai complexe. Cererea de specialiști capabili să gestioneze baze mari de date și să extragă informații cu ajutorul metodelor statistice este într-o continuă creștere. Asistăm la dezvoltarea de noi competențe și meserii. Concepte precum Big Data, Data Science, Analytics trasează coordonatele unor profesii de vârf ale prezentului și viitorului. Programul de studii Statistică și Previziune Economică se adresează acestei nevoi. Programul pregătește absolvenți cu abilități și cunoștințe legate de culegerea și analiza datelor, calcul probabilistic, baze de date și pachete program de statistică.

Plan de învățământ


Programul de studii Statistică și Previziune Economică (SPE) se adresează celor interesați de o carieră de succes ca analiști de date în: firme de cercetarea pieței și opiniei, bănci și instituții de asigurări, societăți de servicii (outsourcing), firme IT, companii multinaționale. Căutăm studenți interesați de gândirea logică și critică, capacitate de analiză și sinteză, flexibilitate și adaptabilitate, lucru în echipă, inovare.
Absolventul specializării SPE va deține un instrument de lucru puternic și universal – limbajul statistic. Va putea lucra oriunde, indiferent de domeniu, țară sau limbă. Competențele obținute vor putea fi puse în aplicare imediat după angajare. Pentru statistică, nu există distanță între teorie și practică. Studenții noștri beneficiază constant de stagii de practică în firme interesate de statisticieni. Pregătim specialiștii momentului și viitorului – absolvenți cu competențe practice fondate pe cunoștințe de specialitate temeinice.