Statistică și Previziune Economică

Trăim într-o societate a informației. Producem și analizăm o mare diversitate de date. Capacitatea de lucru a calculatoarelor este în continuă creștere, iar datele culese sunt tot mai variate și mai complexe. Cererea de specialiști capabili să gestioneze baze mari de date și să extragă informații cu ajutorul metodelor statistice este într-o continuă creștere. Asistăm la dezvoltarea de noi competențe și meserii. Concepte precum Big Data, Data Science, Analytics trasează coordonatele unor profesii de vârf ale prezentului și viitorului. Programul de studii Statistică și Previziune Economică se adresează acestei nevoi. Programul pregătește absolvenți cu abilități și cunoștințe legate de culegerea și analiza datelor, calcul probabilistic, baze de date și pachete program de statistică.

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaționale pentru afaceri
  Educație fizică 1
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Educație fizică 2
  Matematici elementare – Disciplină facultativă
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2024/2025) 
 • Semestrul 1
  Finanțe
  Econometrie
  Marketing
  Probabilităţi şi statistică matematică
  Pachete program de statistică I
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3
  Educaţie fizică 3
  Semestrul 2
  Pachete program de statistică II
  Monedă și credit
  Fundamente ale cercetării statistice şi econometrice
  Baze de date
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practică de specialitate
  Educaţie fizică 4
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2024/2025)
 • Semestrul 1
  Statistică multivariată
  Teoria şi practica sondajului statistic
  Statistica variabilelor calitative
  Analiza seriilor de timp
  Introducere în data mining
  Statistica spaţială
  Semestrul 2
  Statistica pieţelor financiare
  Metode cantitative în studiul pieţei
  Analiza datelor de tip panel
  Chestionarul statistic
  Proiecte în statistică/Pregatirea lucrării de licenţă
  Discipline opţionale: (Etică şi integritate academică; Demografie) – 1 din 2

  Plan de învățământ valabil pentru anul 3 (2024/2025)


Programul de studii Statistică și Previziune Economică (SPE) se adresează celor interesați de o carieră de succes ca analiști de date în: firme de cercetarea pieței și opiniei, bănci și instituții de asigurări, societăți de servicii (outsourcing), firme IT, companii multinaționale. Căutăm studenți interesați de gândirea logică și critică, capacitate de analiză și sinteză, flexibilitate și adaptabilitate, lucru în echipă, inovare.
Absolventul specializării SPE va deține un instrument de lucru puternic și universal – limbajul statistic. Va putea lucra oriunde, indiferent de domeniu, țară sau limbă. Competențele obținute vor putea fi puse în aplicare imediat după angajare. Pentru statistică, nu există distanță între teorie și practică. Studenții noștri beneficiază constant de stagii de practică în firme interesate de statisticieni. Pregătim specialiștii momentului și viitorului – absolvenți cu competențe practice fondate pe cunoștințe de specialitate temeinice.