Blog

,

Rezultate concurs – Conf.univ. poz.34

REZULTATUL CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE

Conferenţiar, PERIOADA NEDETERMINATĂ, POZ. 34

Nr.
crt.
Facultatea Departamentul Poziţia
în statul de Funcţii
Gradul
didactic
Candidaţi
 înscrişi
Nota obţinută
1 Economie și Administrarea Afacerilor Finanțe, Monedă și Administrație Publică 34 Conferenţiar LUPU Dan – analiza dosarului 10,00
– prelegerea academică 10,00
MEDIA 10,00

REZULTAT CONCURS:

Comisia de concurs propune cu: 5 voturi PENTRU, 0 voturi CONTRA, 0 ABŢINERI, OCUPAREA  POSTULUI VACANT pentru care s-a organizat concursul.

 

PREŞEDINTE DE COMISIE,

Prof. univ. dr. Ovidiu STOICA