Blog

, ,

Red Point Software Solutions colaborează cu FEAA pentru a renova şi dota laboratorul B503

Red Point Software Solutions, companie locală de software, colaborează cu Catedra de Informatică Economică din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pentru a renova şi dota un laborator dedicat studenţilor specializării Informatică Economică. Laboratorul conţine infrastructura software şi hardware necesare pentru ca viitorii absolvenţi să fie pregătiţi pentru scenarii de business din viaţa reală şi evoluţia rapidă a tehnologiilor. Din proiect mai fac parte companiile Fujitsu, Intel şi SAP.

Catedra de Informatică Economică din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor (FEAA), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, pregăteşte anual peste 230 de studenţi şi masteranzi, într-un domeniu de maximă atractivitate pentru economia digitală. Înfiinţat în 1997 programul de licenţă Informatică Economică combină economia şi tehnologia într-o curiculla ce include atât discipline fundamentale pentru o pregătire economică Management, Marketing, Contabilitate, Matematică, Finanţe şi Dreptul afacerilor, cât şi discipline tehnice, precum Instrumente software pentru afaceri, Programare, Modelare, Baze de date etc.

Întrucât industria IT din Romania este într-un proces de dezvoltare accelerată iar cererea de resurse umane calificate este ridicată, programul de studiii Informatică Economică a devenit unul dintre cele mai căutate din oferta educaţională a Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Ca urmare, în anul 2015, datorită gradului ridicat de aplicabilitate la realitatea economică, programul de licenţă Informatică Economică a fost distins cu premiul ”Best academic program of the year” în cadrul galei Romanian Outsourcing Awards for Excellence.

Red Point Software Solutions are sedii în Iaşi (de unde a şi pornit) şi Bucuresti, iar realizarea acestui laborator este un gest pragmatic în sensul promovării unei colaborări strânse între mediul universitar şi mediul de afaceri, cu obiectivul de a pregăti tinerii absolvenţi în mod aplicat, corelat cu evoluţia rapidă a tehnologiilor şi a climatului economic.

Unul dintre obiectivele constante ale managementului Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor constă în ancorarea pregătirii studenţilor în realitatea din piaţa muncii. FEAA colaborează strâns cu domeniul privat şi şi-a propus să îmbine cursurile teoretice cu abordări practice ale utilizării tehnologiei în afaceri. Pentru atingerea acestui obiectiv, FEAA a iniţiat renovarea unui laborator dedicat studenţilor specializării Informatică Economică, împreună cu Red Point Software Solutions şi cu ajutorul Fujitsu, SAP şi Intel. Proiectul a demarat în anul 2022 şi acest laborator va contribui în procesul didactic printr-un spaţiu modern, ergonomic şi bine echipat tehnologic, facilitând studenţilor şi masteranzilor familiarizarea cu multiple tehnologii de nivel enterprise.

Ne dorim ca absolvenţii Facultăţii noastre să aibă o pregătire solidă, în egală măsură teoretică şi practică. Alături de compania Red Point am iniţiat renovarea un laborator dedicat studenţilor FEAA interesaţi de disciplinele cu caracter tehnic, care,  prin design şi ergonomie, anticipează condiţiile pe care absolvenţii FEAA le vor avea la viitorul lor loc de muncă.  În cadrul laboratorului SAP&Fujitsu&RedPoint, studenţii şi masteranzii se vor familiariza atât cu tehnologia cât şi cu munca în echipă în procesul de elaborarea a proiectelor IT, a menţionat prof.univ.dr. Daniel Păvăloaia, responsabil FEAA/Informatică Economică cu implementarea proiectului

Laboratorul SAP&Fujitsu&RedPoint a fost proiectat şi construit integral de compania Red Point, atât ca arhitectură de interior cât şi ca infrastructură IT. În cadrul proiectului, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi/FEAA şi Red Point au cooptat companiile Fujitsu, Intel şi SAP. Fujitsu a furnizat infrastructura hardware şi staţiile de lucru, Intel a oferit procesoare din familia Intel Core i5, iar SAP aplicaţiile de afaceri necesare susţinerii cursurilor cu profil informatic. Managementul întregului proiect a fost asigurat de Red Point Software Solutions, parter autorizat Fujitsu şi totodată partener SAP Platinum cu peste 15 ani vechime în implementarea soluţiilor de business SAP.

Proiectul a implicat modificarea constructivă şi amenajarea amplă a unei săli de laborator din cadrul FEAA prin dotarea acestea cu toate elementele hardware şi software necesare procesului educaţional. Laboratorul poate acomoda cca 40-45 de studenţi, cu sau fără propriile dispozitive, şi va fi utilizat începând cu anul universitar 2022-2023.

Componentele tehnologice ale laboratorului:

  • Server rackabil Fujitsu Primegy RX2540 M6 cu procesoare Intel Xeon
  • Desktop-uri Fujitsu ESPRIMO G9010
  • Display-uri FUJITSU B24-9 TS
  • Procesoare Intel i5 cu tehnologie vPro
  • Licenţe şi subscripţii cloud pentru SAP S/4HANA, SAP Business byDesign şi SAP Success Factors HR.

Toate componentele proiectului sunt de nivel enterprise şi asigură derularea fluentă a oricăror scenarii de lucru pentru soluţiile SAP, precum şi suport pentru derulare altor cursuri cu specific informatic.

Serverul Fujitsu Primergy este certificat pentru mediul SAP şi oferă un nivel ridicat de performanţă şi disponibilitate. Serverul Fujitsu va fi utilizat atât pentru rularea diverselor aplicaţii din laborator cât şi pentru că studenţii să înveţe modul de instalare şi administrare a soluţiilor SAP.

Desktopurile Esprimo au un form factor minimalist, opţiuni multiple de conectica (permit inclusiv conectare la reţele WiFi6) şi o viteză mare de bootare. Prezenţa procesoarelor Intel cu tehnologie vPro asigură complementar funcţionalităţi avansate de remote management, diagnosticare şi securitate. Spre deosebire de echipamentele pentru utilizate personală, PC-urile cu  tehnologie Intel vPro sunt construite special pentru utilizare în business, au un ciclu de viaţă mai lung precum şi un nivel mai ridicat de stabilitate. Display-urile Fujitsu full HD cu diagonală de 23.8 inci oferă condiţii ideale pentru aplicaţii de tip business sau office. Permit ajustări multiple precum şi rotaţie în poziţie portret pentru a oferi studenţilor o experienţă superioară de lucru şi vizualizare.

Într-o primă etapă, FEAA va beneficia de ajutorul consultanţilor şi a trainerilor de la Red Point Software Solutions Iaşi, pentru  configura corespunzător echipamentele Fujitsu şi soluţiile SAP. De asemenea,  manualele de curs vor fi adaptate cu un conţinut care să ajute studenţii să înveţe cât mai în detaliu cele mai bune practici din industrie, pentru procese specifice de vânzări, aprovizionare, producţie, resurse umane şi contabilitate. În etapa a doua, cadrele didactice şi colaboratorii FEAA vor prelua laboratorul şi vor preda studenţilor cursurile specifice, utilizând echipamentele Fujitsu şi soluţiile SAP, pe o curicullă modernă şi adaptată la cerinţele reale de pe piaţa de muncă din România, a declarat Răzvan Gidei, Director General Red Point Software Solutions.

Cine sunt beneficiarii investiţiei

Beneficiarii principali ai laboratorului SAP&Fujitsu&RedPoint sunt studenţii specializării Informatică Economică (studii de liecenţă şi master) din cadrul FEAA, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Aici vor fi derulate laboratoarele şi cursurile practice asociate disciplinelor cu specific informatic (Programare Java, Programare C#, Algoritmi şi Logica Programării, Baze de date, Analiza Sistemelor Informaţionale, Proiectarea Sistemelor Informaţionale, Sisteme Integrate ERP, Groupware, Dezvoltatea site-urilor web, s.a.) pentru studenţii înscrişi la licenţă. De asemenea, laboratorul va găzdui şi cursurile a două programe de master: Sisteme Informaţionale în Afaceri şi Software development and Business Information Systems, precum şi alte cursuri cu specific ITC din cadrul FEAA.

Astfel, estimăm că peste 700 de studenţi şi masteranzi vor beneficia de infrastructura IT oferită de Red Point şi Fujitsu. Complementar, în weekenduri, Laboratorul Fujistu/SAP va găzdui întâlnirile unui Club SAP (cursuri extracuriculare) precum şi alte tipuri de întâlniri (workshopuri).

Laboratorul SAP/ Fujitsu oferă studenţilor de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor şansa de a pune în practică, folosind echipamente şi soluţii de ultima generaţie, cunoştinţele predate în cadrul cursurilor. Colectivul Informatică Economică alături de consultanţii Red Point vor organiza periodic sesiuni de prezentare şi predare a proceselor de afaceri cu care actualii studenţi se vor întâlni în economia reală, după absolvire. Prof.univ.dr. Doina Fotache, responsabil FEAA/Informatică Economică cu implementarea proiectului

Pe termen lung, laboratorul SAP&Fujitsu&RedPoint şi suportul oferit de Red Point Software Solution vor contribui direct la:

  • Îmbunătăţirea pregătirii practice a abolvenţilor FEAA
  • Corelarea cunoştinţelor teoretice cu tehnologiile actuale existente pe piaţă
  • Scurtarea semnificativă a timpului de instalare/onboarding a viitorilor angajaţi din industria IT
  • Creşterea prestigiului FEAA şi a gradului de atractivitate a programelor de licenţă şi master din cadrul specializării Informatică economică
  • Amplificarea oportunităţilor de colaborare cu mediul privat sau cu alte entităţi academice

Colaborarea dintre Red Point, SAP, Fujitsu şi FEAA/Informatică Ecomică a început în anul universitar precedent şi a evoluat într-o direcţie excelentă pe toate palierele: implicare, deschidere şi disponibilitate. Pe durata vacanţei a fost realizat laboratorul fizic şi s-au stabilit coordonatele parteneriatului continuu privind pregătirea şi actualizarea cursurilor specifice. Apreciem că acest parteneriat va fi o călătorie de durată şi mulţumim companiilor implicate pentru investiţia pe care o realizează în educaţie, adaugă prof.univ.dr. Daniel Păvăloaia, responsabil FEAA/Informatică Economică cu implementarea proiectului