Contabilitate, expertiză şi audit

Tutori
Prof. dr. Costel Istrate
Conf. dr. Leontina Păvăloaia

Discipline prealabile
Contabilitate financiară
Gestiunea financiar-contabila a întreprinderii
sau echivalentele acestora

Plan de învățământ


Masterul de Contabilitate, expertiză şi audit (CEA) se adresează absolvenţilor unei filiere de licenţă cu specific de contabilitate. Prin acest master ne propunem să completăm cu noţiuni aprofundate pregătirea de contabilitate, audit, analiză şi diagnostic cu care studenţii noştri vin de la programele de licenţă şi/sau din practica specifică. Diploma oferită de masterul CEA este recunoscută, prin protocoale, de două organizaţii profesionale importante din România: CECCAR şi CAFR. Absolvenţilor CEA li se echivalează accesul la profesiile de expert contabil şi de auditor.

Obiectivele specifice ale masterului CEA se concretizează în:

  • transmiterea de cunoştinţe aprofundate şi formarea de abilităţi pentru derularea de misiuni de contabilitate şi audit, în mediul contabil naţional şi internaţional, pentru întreprinderi şi pentru grupuri de întreprinderi;
  • îmbunătăţirea competenţelor transversale ale studenţilor.