Contabilitate, expertiză şi audit

Tutori
Prof. dr. Costel Istrate
Prof. dr. Leontina Păvăloaia

Discipline prealabile
Contabilitate financiară
Gestiunea financiar-contabila a întreprinderii
sau echivalentele acestora

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Bazele auditului financiar şi expertiză contabilă
  Concepte şi teorii de evaluare în afaceri
  IAS/IFRS în contabilitatea curentă
  Diagnostic financiar-contabil
  Managementul proiectelor
  Discipline facultative
  Comunicare interculturală în afaceri în limbă străină
  Semestrul 2
  Contabilitate de gestiune aprofundată
  Metodologia auditului financiar
  Contabilitate financiară aprofundată
  Contabilitatea operaţiunilor de reorganizare a societăţilor
  Sisteme contabile comparate
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Contabilitatea grupurilor de întreprinderi
  Discipline opționale – 2 din 4
  Raportări financiar contabile
  Contabilitatea mediului
  Doctrină şi deontologie în profesia contabilă
  Contabilitatea organizaţiilor financiare nebancare
  Discipline opționale – 2 din 4
  Contabilitate digitală
  Norme de audit financiar
  Diagnostic economic
  Contabilitatea în turism şi servicii​
  Discipline facultative
  Contabilitatea instituțiilor publice și a instituțiilor de credit
  Semestrul 2
  Practică
  Stagiu de cercetare/documentare pentru elaborarea disertaţiei
  Etică și integritate academica în cercetare
  Discipline opționale – 1 din 3
  Contabilitate naţională
  Performanţă şi risc în afaceri
  Auditul sistemelor informaționale
  Discipline opționale – 2 din 3
  Legislaţie fiscală
  Drept societar
  Management financiar
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2023/2024)


Masterul de Contabilitate, expertiză şi audit (CEA) se adresează absolvenţilor unei filiere de licenţă cu specific de contabilitate. Prin acest master ne propunem să completăm cu noţiuni aprofundate pregătirea de contabilitate, audit, analiză şi diagnostic cu care studenţii noştri vin de la programele de licenţă şi/sau din practica specifică. Diploma oferită de masterul CEA este recunoscută, prin protocoale, de două organizaţii profesionale importante din România: CECCAR şi CAFR. Absolvenţilor CEA li se echivalează accesul la profesiile de expert contabil şi de auditor.

Obiectivele specifice ale masterului CEA se concretizează în:

 • transmiterea de cunoştinţe aprofundate şi formarea de abilităţi pentru derularea de misiuni de contabilitate şi audit, în mediul contabil naţional şi internaţional, pentru întreprinderi şi pentru grupuri de întreprinderi;
 • îmbunătăţirea competenţelor transversale ale studenţilor.