Informatică economică

Informatica economică reprezintă un domeniu de maximă atractivitate în toate facultățile de economie și business din țară. Date fiind diversitatea ofertei de pe piața muncii, nivelul salariilor, natura angajatorilor (firme străine, prepondenent din spațiul EU – Amazon, CapGemini, Centric, Codeless, Endava, Falcon Trading, Microsoft, Mind Software, SCC, TeamNet, UBIS), deschiderea (un bun absolvent IT se poate angaja aproape oriunde în Europa), perspectivele avansării rapide spre poziții de coordonare de echipe și proiecte, programul de studii Informatică economică înregistrează cea mai mare concurență dintre toate programele de licență ale FEAA. Dinamica și calitatea comunității IT din Iași și perspectivele IT foarte optimiste ale Iașului, Moldovei și Republicii Moldova constituie argumente importante în a ni te alătura.

Plan de învățământ


Informatica economică este recunoscută drept una dintre cele mai provocatoare specializări ale FEAA, întrucât combină problematica economică cu cea tehnică (programare, modelare, baze de date, rețele, aplicații web etc.). Cea mai mare parte a studenților specializării sunt absolvenți ai claselor de matematică-informatică, însă ponderea celor care provin din „filiere” economice sau „umaniste” nu este deloc neglijabilă.
Fără a aloca programării și fundamentelor teoretice spațiul generos pe care îl oferă specializările de la facultățile de Informatică și Automatizări și calculatoare, Informatica economică este orientată pe latura aplicativă a diverselor tehnologii, limbaje și platforme în realizarea de aplicații și sisteme informaționale pentru organizații. Evaluarea sub formă de teme și proiecte reale, o cultură bazată deopotrivă pe muncă, onestitate și lucru în echipă constituie atuuri ale specializării și absolvenților săi.

Program distins cu premiul de excelență Best Academic Program of the Year în cadrul galei Romanian Outsourcing Awards for Excellence, București, 2015