Informatică economică

Informatica economică reprezintă un domeniu de maximă atractivitate în toate facultățile de economie și business din țară. Date fiind diversitatea ofertei de pe piața muncii, nivelul salariilor, natura angajatorilor (firme străine, prepondenent din spațiul EU – Amazon, CapGemini, Centric, Codeless, Endava, Falcon Trading, Microsoft, Mind Software, SCC, TeamNet, UBIS), deschiderea (un bun absolvent IT se poate angaja aproape oriunde în Europa), perspectivele avansării rapide spre poziții de coordonare de echipe și proiecte, programul de studii Informatică economică înregistrează cea mai mare concurență dintre toate programele de licență ale FEAA. Dinamica și calitatea comunității IT din Iași și perspectivele IT foarte optimiste ale Iașului, Moldovei și Republicii Moldova constituie argumente importante în a ni te alătura.

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Seria 2023/2026
  Anul de studiu I
  Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaționale pentru afaceri
  Educație fizică 1
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Educație fizică 2
  Matematici elementare – Disciplină facultativă
  Anul de studiu II
  Semestrul 1
  Finanţe
  Econometrie
  Marketing
  Sisteme informaţionale de birou
  Programare I
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3
  Educaţie fizică 3
  Semestrul 2
  Algoritmi şi logica programării
  Monedă şi credit
  Baze de date I
  Cercetări operaţionale
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practică de specialitate
  Educaţie fizică 4
  Anul de studiu III
  Semestrul 1
  Analiza sistemelor informaţionale
  Comerţ electronic
  Reţele de calculatoare I
  Programare II
  Instrumente software pentru grupuri de lucru
  Disciplina opțională (Contabilitate de gestiune; Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii; Etica şi integritate academică) – 1 din 3
  Disciplină facultativă : Robot Process Automation
  Semestrul 2

  Proiectarea sistemelor informaţionale
  Securitatea sistemelor informaţionale
  Proiecte economice în informatică/Pregătirea lucrării de licenţă
  Enterprise Resource Planning
  Tehnologii Web
  Disciplina opțională (Management bancar; e-Marketing; Economie europeană) – 1 din 3
 • Seria 2022/2025
  Anul de studiu I
  Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaționale pentru afaceri
  Educație fizică 1
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Educație fizică 2
  Matematici elementare – Disciplină facultativă
  Anul de studiu II
  Semestrul 1
  Finanţe
  Econometrie
  Marketing
  Sisteme informaţionale de birou
  Programare I
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3
  Educaţie fizică 3
  Semestrul 2
  Algoritmi şi logica programării
  Monedă şi credit
  Baze de date I
  Cercetări operaţionale
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practică de specialitate
  Educaţie fizică 4
  Anul de studiu III
  Semestrul 1
  Analiza sistemelor informaţionale
  Comerţ electronic
  Reţele de calculatoare I
  Programare II
  Instrumente software pentru grupuri de lucru
  Disciplina opțională (Contabilitate de gestiune; Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii; Etica şi integritate academică) – 1 din 3
  Disciplină facultativă : Robot Process Automation
  Semestrul 2

  Proiectarea sistemelor informaţionale
  Securitatea sistemelor informaţionale
  Proiecte economice în informatică/Pregătirea lucrării de licenţă
  Enterprise Resource Planning
  Dezvoltarea site-urilor Web
  Disciplina opțională (Management bancar; e-Marketing; Economie europeană) – 1 din 3
 • Seria 2021/2024
  Anul de studiu I
  Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaționale pentru afaceri
  Educație fizică 1
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Educație fizică 2
  Matematici elementare – Disciplină facultativă
  Anul de studiu II
  Semestrul 1
  Finanţe
  Econometrie
  Marketing
  Sisteme informaţionale de birou
  Programare I
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3
  Educaţie fizică 3
  Semestrul 2
  Algoritmi şi logica programării
  Monedă şi credit
  Baze de date I
  Cercetări operaţionale
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practică de specialitate
  Educaţie fizică 4
  Anul de studiu III
  Semestrul 1
  Analiza sistemelor informaţionale
  Comerţ electronic
  Reţele de calculatoare I
  Programare II
  Instrumente software pentru grupuri de lucru
  Disciplina opțională (Contabilitate de gestiune; Gestiunea financiar-contabilă a întreprinderii; Etica şi integritate academică) – 1 din 3
  Disciplină facultativă : Robot Process Automation
  Semestrul 2

  Proiectarea sistemelor informaţionale
  Securitatea sistemelor informaţionale
  Proiecte economice în informatică/Pregătirea lucrării de licenţă
  Enterprise Resource Planning
  Dezvoltarea site-urilor Web
  Disciplina opțională (Management bancar; e-Marketing; Economie europeană) – 1 din 3


Informatica economică este recunoscută drept una dintre cele mai provocatoare specializări ale FEAA, întrucât combină problematica economică cu cea tehnică (programare, modelare, baze de date, rețele, aplicații web etc.). Cea mai mare parte a studenților specializării sunt absolvenți ai claselor de matematică-informatică, însă ponderea celor care provin din „filiere” economice sau „umaniste” nu este deloc neglijabilă.
Fără a aloca programării și fundamentelor teoretice spațiul generos pe care îl oferă specializările de la facultățile de Informatică și Automatizări și calculatoare, Informatica economică este orientată pe latura aplicativă a diverselor tehnologii, limbaje și platforme în realizarea de aplicații și sisteme informaționale pentru organizații. Evaluarea sub formă de teme și proiecte reale, o cultură bazată deopotrivă pe muncă, onestitate și lucru în echipă constituie atuuri ale specializării și absolvenților săi.

Program distins cu premiul de excelență Best Academic Program of the Year în cadrul galei Romanian Outsourcing Awards for Excellence, București, 2015