Administrarea Afacerilor

Tutori
Conf. dr. Ruxandra Ciulu
Prof. dr. Ioana Horodnic

Administrarea Afacerilor (Business Administration) este primul program de studii de licenţă de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor cu predare integrală în limba engleză. Acesta este structurat ca un program cu trei ramuri, ceea ce permite absolvenţilor să se specializeze într-unul dintre cele trei domenii: management, marketing sau finanţe. Cursurile sunt livrate exclusiv pe baza unor suporturi de curs de nivel internaţional, achiziţionate de la edituri de renume (Pearson Education, Springer, Prentice Hall), susţinând atât calitatea procesului de predare-învăţare, cât şi comparabilitatea cu competenţele şi abilităţile acumulate de către studenţii din alte ţări europene. Pe parcursul celor trei ani, studenţii sunt expuşi unui mediu internaţional, experimentând interacţiuni cu diferite culturi.

Plan de învățământ

 • Semestrul 1
  Microeconomie
  Bazele contabilității
  Matematici aplicate în economie
  Dreptul afacerilor
  Limba franceză/ germană pentru afaceri 1
  Tehnologii informaționale pentru afaceri
  Educație fizică
  Semestrul 2
  Bazele statisticii
  Macroeconomie
  Instrumente software pentru afaceri
  Contabilitate financiară
  Limba franceză/ germană pentru afaceri 2
  Management
  Educație fizică
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2018/2019)
 • Semestrul 1
  Finanţe
  Econometrie
  Marketing
  Comportament organizaţional
  Comunicare şi negociere în afaceri
  Limba engleză/ franceză/ germană pentru afaceri 3

  Semestrul 2
  Achiziţii şi distribuţie
  Monedă şi credit
  Gândire antreprenorială
  Comportamentul consumatorului
  Limba franceză/ germană pentru afaceri 4
  Practică de specialitate
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2018/2019)

 • Semestrul 1
  Management financiar
  Management strategic
  Managementul vânzărilor
  Disciplină opţională (Asigurări și reasigurări; Metode de cercetare pentru afaceri; Marketing direct)
  Afaceri internaționale

  Semestrul 2
  Cercetări de marketing
  Responsabilitatea sociale a corporaţiilor
  Managementul resurselor umane
  Finanţe antreprenoriale
  Disciplină opţională (Economie europeană; Impozitarea afacerilor; Entreprise resource planning)
  Managementul proiectelor
  Plan de învățământ valabil pentru anul 3 (2018/2019)


Programul “targetează” absolvenţii de liceu cu un nivel bun de limbă engleză (cel puţin B2 conform standardelor europene), dornici să înveţe într-un mediu internaţional şi la un nivel care să le asigure o integrare mai facilă pe piaţa muncii în plan internaţional. Studenţii programului Business Administration sunt cei mai potriviţi candidaţi pentru programele internaţionale (Erasmus, Work & Travel, American Experience etc.) datorită nivelului avansat al limbilor străine cunoscute şi al mediului internaţional în care învaţă. În iulie 2016, programul Business Administration va înregistra a cincea generaţie de absolvenţi, ceea ce îl consacră ca un program solid şi valoros, lucru confirmat şi de creşterea exponenţială a înscrierilor în fiecare an. Conform unui studiu satisfacţie, 95% dintre absolvenţii programului Business Administration din perioada 2012-2015 ar alege din nou acest program.