Administraţie publică

Programul de studii Administraţie publică se adresează în primul rând persoanelor care doresc să se implice în viața comunității, iar prin statutul legal obținut de reprezentant al autorităţii publice să-şi dezvolte cariera profesională în instituţii (la nivel local, naţional ori ale Uniunii Europene) şi să acționeze în interesul cetățeanului. Cu o experiență de peste două decenii, Programul nostru (prin cursuri la zi și la distanță) asigură o pregătire interdisciplinară, iar valorile de bază pe care ne consolidăm parcursul educațional și pe care dorim să le transmitem absolvenţilor noştri sunt: integritatea, responsabilitatea, transparenţa, angajamentul şi cooperarea.

Plan de învățământ


OPORTUNITĂŢI de CARIERĂ
– inspector de specialitate;
– expert/ consilier pentru armonizare legislativă, afaceri europene ori administraţie publică;
– administrator, manager public, city manager;
– agent/ facilitator de dezvoltare locală;
– auditor intern pentru sectorul public;
– secretar unitate administrativ-teritorială;
– profesor/ formator/reglementator;
– expert/consultant în afaceri publice.
STAGII PRACTICĂ – INSTITUŢII GAZDĂ
– Consilii locale/Judeţene, Instituţii ale Prefectului;
– Oficii de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
– Direcţii/Servicii de stare civilă;
– Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice;
– Case Judeţene de Pensii;
– Birouri ale Autorităţii Electorale Permanente;
– Companii publice /Regii autonome;
– Instanţe de contencios administrativ;
– Cabinete notariale şi de avocatură.