Administraţie publică

Programul de studii Administraţie publică se adresează în primul rând persoanelor care doresc să se implice în viața comunității, iar prin statutul legal obținut de reprezentant al autorităţii publice să-şi dezvolte cariera profesională în instituţii (la nivel local, naţional ori ale Uniunii Europene) şi să acționeze în interesul cetățeanului. Cu o experiență de peste două decenii, Programul nostru (prin cursuri la zi și la distanță) asigură o pregătire interdisciplinară, iar valorile de bază pe care ne consolidăm parcursul educațional și pe care dorim să le transmitem absolvenţilor noştri sunt: integritatea, responsabilitatea, transparenţa, angajamentul şi cooperarea.

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Teoria generală a statului şi dreptului
  Metode de cercetare cantitativă în administrația publică
  Economie politică şi politici economice I
  Elemente de ştiinţa administraţiei
  Limba engleză/ franceză/ germană 1
  Tehnologii informaţionale pentru administraţia publică
  Educație fizică 1
  Semestrul 2
  Decizia în administraţia publică
  Economie politică şi politici economice II
  Instrumente software pentru administraţia publică
  Drept constituţional. Instituţii politice
  Limba engleză/ franceză/ germană 2
  Practică de specialitate I
  Educație fizică 2
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2024/2025) 
 • Semestrul 1
  Drept administrativ
  Finanţe publice I
  Drept civil
  Managementul serviciilor publice
  Disciplină opţională (Drept intituţional european; Legislaţie şi proces legislativ în Uniunea Europeană) -1 din 2
  Limba engleză/ franceză/ germană 3
  Educație fizică 3
  Semestrul 2
  Procedură de drept administrativ
  Finanţe publice II
  Managementul resurselor umane
  Contabilitate publică
  Limba engleză/ franceză/ germană 4
  Practică de specialitate II
  Educație fizică 4
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2024/2025)
 • Semestrul 1
  Sisteme bugetare publice
  Managementul performanţei în administraţia publică
  Elemente de drept penal
  Dreptul contractelor
  Disciplină opţională (Relaţii publice; Comunicarea în administraţia publică; Etică şi integritate academică– 1 din 3
  Disciplină opţională (Dreptul muncii; Achiziții publice) – 1 din 2
  Semestrul 2
  Finanţe locale
  Gestiunea investiţiilor publice
  Elemente de procedură judiciară
  Urbanism şi dezvoltare imobiliară
  Proiecte în sectorul public
  Disciplină opţională (Demografie; Planificare strategică) – 1 din 2
  Plan de învățământ valabil pentru anul 3 (2024/2025)


OPORTUNITĂŢI de CARIERĂ
– inspector de specialitate;
– expert/ consilier pentru armonizare legislativă, afaceri europene ori administraţie publică;
– administrator, manager public, city manager;
– agent/ facilitator de dezvoltare locală;
– auditor intern pentru sectorul public;
– secretar unitate administrativ-teritorială;
– profesor/ formator/reglementator;
– expert/consultant în afaceri publice.
STAGII PRACTICĂ – INSTITUŢII GAZDĂ
– Consilii locale/Judeţene, Instituţii ale Prefectului;
– Oficii de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
– Direcţii/Servicii de stare civilă;
– Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice;
– Case Judeţene de Pensii;
– Birouri ale Autorităţii Electorale Permanente;
– Companii publice /Regii autonome;
– Instanţe de contencios administrativ;
– Cabinete notariale şi de avocatură.