Administraţie publică – ID

Programul de studii Administraţie publică se adresează în primul rând persoanelor care doresc să se implice în viața comunității, iar prin statutul legal obținut de reprezentant al autorităţii publice să-şi dezvolte cariera profesională în instituţii (la nivel local, naţional ori ale Uniunii Europene) şi să acționeze în interesul cetățeanului. Cu o experiență de peste două decenii, Programul nostru (prin cursuri la zi și la distanță) asigură o pregătire interdisciplinară, iar valorile de bază pe care ne consolidăm parcursul educațional și pe care dorim să le transmitem absolvenţilor noştri sunt: integritatea, responsabilitatea, transparenţa, angajamentul şi cooperarea.

Plan de învățământ

Fişele disciplinelor din planul de învăţământ

 • Semestrul 1
  Teoria generală a statului şi dreptului
  Metode de cercetare cantitativă în administrația publică
  Economie politică şi politici economice I
  Elemente de ştiinţa administraţiei
  Limba engleză/ franceză/ germană 1
  Tehnologii informaţionale pentru administraţia publică
  Educație fizică 1
  Semestrul 2
  Decizia în administraţia publică
  Economie politică şi politici economice II
  Instrumente software pentru administraţia publică
  Drept constituţional. Instituţii politice
  Limba engleză/ franceză/ germană 2
  Practică de specialitate I
  Educație fizică 2
  Plan de învățământ valabil pentru anul 1 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Drept administrativ
  Finanţe publice I
  Drept civil
  Managementul serviciilor publice
  Disciplină opţională (Drept intituţional european; Legislaţie şi proces legislativ în Uniunea Europeană) -1 din 2
  Limba engleză/ franceză/ germană 3
  Educație fizică 3
  Semestrul 2
  Procedură de drept administrativ
  Finanţe publice II
  Managementul resurselor umane
  Contabilitate publică
  Limba engleză/ franceză/ germană 4
  Practică de specialitate II
  Educație fizică 4
  Plan de învățământ valabil pentru anul 2 (2023/2024)
 • Semestrul 1
  Sisteme bugetare publice
  Managementul performanţei în administraţia publică
  Elemente de drept penal
  Dreptul contractelor
  Disciplină opţională (Relaţii publice; Comunicarea în administraţia publică; Etică şi integritate academică) – 1 din 3
  Disciplină opţională (Dreptul muncii; Achiziții publice) – 1 din 2
  Semestrul 2
  Finanţe locale
  Gestiunea investiţiilor publice
  Elemente de procedură judiciară
  Urbanism şi dezvoltare imobiliară
  Proiecte în sectorul public
  Disciplină opţională (Demografie; Planificare strategică) – 1 din 2
  Plan de învățământ valabil pentru anul 3 (2023/2024)


OPORTUNITĂŢI de CARIERĂ
– inspector de specialitate;
– expert/ consilier pentru armonizare legislativă, afaceri europene ori administraţie publică;
– administrator, manager public, city manager;
– agent/ facilitator de dezvoltare locală;
– auditor intern pentru sectorul public;
– secretar unitate administrativ-teritorială;
– profesor/ formator/reglementator;
– expert/consultant în afaceri publice.
STAGII PRACTICĂ – INSTITUŢII GAZDĂ
– Consilii locale/Judeţene, Instituţii ale Prefectului;
– Oficii de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
– Direcţii/Servicii de stare civilă;
– Direcții Generale Regionale ale Finanțelor Publice;
– Case Judeţene de Pensii;
– Birouri ale Autorităţii Electorale Permanente;
– Companii publice /Regii autonome;
– Instanţe de contencios administrativ;
– Cabinete notariale şi de avocatură.