Blog

,

Probă practică


FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

ANUNȚ

Concursul pentru postul de asistent poziţia 81 din Statul de Funcții se va desfăşura conform programului anunţat pe site-ul uaic.ro după cum urmează:

– 27 ianuarie 2020 ora 12.00 corp B sala B615b proba practică.

Tematica pentru proba practică este următoarea:

Strategii și tactici de negociere internațională

Informaţiile despre concurs, metodologie şi tematică au fost afişate pe pagina web a Universităţii, link: https://www.uaic.ro/angajariuaic/concursuri-posturi-didactice-si-de-cercetare-sesiunea-noiembrie-2019-februarie-2020/

 

Afișat 25 ianuarie 2020, ora 12,00

Preşedinte comisie de concurs,

Prof. univ. dr. Niță Valentin