Blog

,

Prelegere academică – Profesor poz. 19

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică

A N U N Ţ

 

Comisia de concurs, numită pentru ocuparea postului de profesor universitar, perioada nedeterminată, poziţia 19 din Statul de funcţiuni al Departamentului de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică, a stabililit tema prelegerii publice care va fi susţinută  – Luni, 27 iunie 2022, ora 11,00, în sala B 321 a:

“ANOVA unifactorială pentru eșantioane independente. Contraste planificate și teste Post-hoc în ANOVA unifactorială”

 

 (1 ORĂ)

 

 

Afişat,

25 iunie 2022

Preşedintele Comisiei de Concurs,

      Prof . univ. dr.  Mircea Asandului