Blog

,

Prelegere academică


FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor

ANUNȚ

Concursul pentru postul de lector poziţia 59 din Statul de Funcții se va desfăşura conform programului anunţat pe site-ul uaic.ro după cum urmează:
– 27 ianuarie 2020 ora 10.00 corp B sala B515 prelegerea academică.

Tematica pentru prelegerea academică este următoarea:

Departamentul de Front Office într-un hotel: organizare, activități de bază

Informaţiile despre concurs, metodologie şi tematică au fost afişate pe pagina web a Universităţii, link: https://www.uaic.ro/angajariuaic/concursuri-posturi-didactice-si-de-cercetare-sesiunea-noiembrie-2019-februarie-2020/

Afișat 25 ianuarie 2020, ora 10,00

Preşedinte comisie de concurs,

Prof. univ. dr. Niță Valentin