Blog

,

Prelegere academică – Conf.univ. poz. 34

FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Departamentul de Finanţe, Monedă și Administraţie Publică

CONCURSUL PENTRU POSTUL DE CONFERENŢIAR UNIVERSITAR, POZ. 34

 

Comisia de concurs numită pentru ocuparea postului de conferențiar universitar, perioadă nedeterminată, poziţia 34 din Statul de funcţii al Departamentului de Finanțe, Monedă și Administrație Publică, a stabilit tema prelegerii academice care va fi susţinută în data de 27 iunie 2022, ora 10, în sala C810:

 

Finanțarea cheltuielilor instituțiilor publice

 

Informaţiile despre concurs, metodologie şi tematică au fost afişate pe pagina web a Universităţii, link:

https://www.uaic.ro/angajari_uaic/concursuri-posturi-didactice-si-de-cercetare-semestrul-ii-2021-2022-sesiunea-aprilie-2022-iulie-2022/

 

Afișat: 25 iunie 2022, ora 10

 

Preşedintele comisiei de concurs,

Prof. univ. dr. Ovidiu STOICA