Istoric

Istoria FEAA

Alexandru Ioan Cuza

Universitatea din Iași

Fondată la 26 octombrie 1860, la scurt timp după formarea Principatelor Unite, Universitatea din Iași, așa cum s-a numit la început, este prima universitate modernă a României. Încă de la început, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, cere, deschis şi inechivoc, înfiinţarea unei Facultăţi de Ştiinţe Economice.

Universitatea din Iasi

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași

În 1942, instituția primește denumirea de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”. În această perioadă, aceasta se putea mîndri că ajunsese la nivelul instituţiilor europene de acelaşi rang, atât din punct de vedere al administrării şi organizării, cât şi al programelor didactice.

Universitatea din Iasi

Facultatea de Ştiinţe Economice

La solicitarea Senatului Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, prin Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 575/1962 din 19.07.1962 s-a înfiinţat Facultatea de Ştiinţe Economice cu următoarele secţii: „Economie politică şi planificare”; „Finanţe şi credit”; „Evidenţă contabilă”.

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

În anul universitar 1998 Consiliul facultăţii a solicitat Senatului Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi aprobarea pentru o denumire nouă, şi anume “Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor” pentru a asigura o denumire corespunzătoare stucturilor din şcolile occidentale pentru a contura mai clar cele două domenii majore ale educației academice: științele economice – cu orientare spre teoria economică – și administrarea afacerilor – cu orientare spre „business”.

Sistemul Bologna

Din 2005 facultatea a trecut la aplicarea sistemului Bologna: 3 ani cu 180 credite – studii universitare de licență, 2 ani cu 120 de credite – studii de master, 3 ani – studii universitare de doctorat. Studiile universitare de licență vizează dobândirea de abilități și competențe generale, pentru a răspunde cerințelor tot mai dinamice de pe piața muncii și pentru a da o mai mare libertate studenților în alegerea traseului de studii de specializare prin master academic sau profesional.