Blog

,

Întâlnire cu angajatorii

Oportunități de colaborare între Organizația Femeilor Antreprenor din cadrul Uniunii Generale a Industriașilor din România (OFA- UGIR) și Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor (DMMAA)

  1. februarie, 2023, sala B417, 14:00-16:00

Departamentul de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor din cadrul Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor a organizat, în data de 15 februarie 2023, o întâlnire cu angajatori și cadre didactice de la FEAA.

La întâlnire au participat membri ai departamentului MMAA şi 3 reprezentate ale mediului de afaceri antreprenorial: Mirabela Miron, preşedinte OFA UGIR; Amalia Georgescu, vicepreşedinte OFA UGIR Nord-Est şi preşedinte OFA UGIR Iaşi; Cristina Mircea, vicepreşedinte OFA UGIR Iaşi. Întâlnirea a fost coordonată de directorul departamentului MMAA, domnul prof.univ.dr. Andrei Neştian.

Au fost prezentate programele de licenţă și de master în care este implicat departamentul MMAA și s-au trecut în revistă disciplinele care sunt direct conectate tematicii antreprenoriale: Iniţierea şi Administrarea Micilor Afaceri, Educaţia antreprenorială, Administrarea Micilor Afaceri, Antreprenoriat şi Inovare, Entrepreneurial thinking, Fundamente ale investiţiilor, Managementul inovării, etc.. A urmat mai apoi prezentarea reprezentatelor OFA UGIR, care pe lângă faptul că activează în această organizaţie, sunt implicate şi în diverse afaceri din mediul privat. OFA UGIR este reprezentată în structurile de dialog social la nivel de guvern şi este reprezentată în 25 de judeţe ale ţării, punând la dispoziţie o platformă de sprijin pentru antreprenori https://ofa.ugir.ro/. Organizaţia este aproape de mediul academic şi este dispusă să se implice în proiecte care vizează schimbul de experienţă cu studenţii.

În urma discuțiilor au fost reținute următoarele mai multe propuneri de colaborare: implicarea studenților în generarea de idei inovative pentru probleme identificate de către antreprenorii afiliați OFA; împărtășire inter-universitară de bune practici în predarea disciplinelor economice; cooperare pentru adaptarea conținutului curriculei pornind de la nevoile antreprenorilor; crearea unei competiții de planuri de afaceri realizate de studenti, implicarea OFA pentru a oferi fundamente și impact real temelor de cercetare ale cadrelor didactice, studenților și doctoranzilor; sesiuni de informare a studenților privind pentru oportunităţile de finanțare, din fonduri europene, a unor noi afaceri în diferite domenii; prezența membrelor OFA la cursuri/seminarii, pe teme ce țin de antreprenoriat, inovare, surse de finanțare, gandire de afaceri în general.

Pentru a continua colaborarea s-a discutat necesitatea întocmirii unui contract de partneriat între DMMAA şi OFA UGIR şi a unui calendar de lucru pentru proiectele ce vor fi selectate împreună spre a fi realmente implementate.