Blog

, ,

Inaugurarea laboratorului ultramodern SAP&Fujitsu&RPSS

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor şi

Compania Red Point Software Solutions Iași

inaugurează laboratorul ultramodern SAP&Fujitsu&RPSS

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași inaugurează miercuri, 19 octombrie 2022, la ora 14.00, laboratorul de informatică SAP&Fujitsu&RedPoint de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), reinventat ultramodern cu sprijinul companiei Red Point Software Solutions (RPSS) Iași. Inaugurea va avea loc în cadrul workshop-ului “Globalization and Business Information Systems”, parte integrantă din suita de evenimente care celebrează 60 de ani de învățământ economic ieșean.

Profesorii și studenții specializării Informatică Economică, precum şi masteranzii programelor Sisteme Informaţionale pentru afaceri şi Software Development and Business Information Systems vor deschide uşile laboratorului în prezenţa conducerii Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor şi al managementului companiei Red Point Software Solutions (RPSS) Iași.

Renovarea şi dotarea completă cu echipamente şi software a laboratorului SAP&Fujitsu&RedPoint a însemnat o investiție de aproximativ 70 000 euro și reprezintă un punct de pornire într-o colaborare de succes. Noul laborator de informatică este echipat cu infrastructură software şi hardware necesare pentru ca viitorii absolvenţi să fie pregătiţi pentru scenarii de afaceri din viaţa reală şi să fie conectaţi la evoluția rapidă a tehnologiilor. Renumita companie ieşeană, Red Point Software Solutions, a co-optat în proiect și companii importante pe piaţa globală de IT precum Fujitsu, Intel şi SAP.

„Ideea dotării complete a unui laborator complet funcţional pentru sisteme integrate a luat naştere anul trecut şi a evoluat excelent prin implicare, deschidere şi disponibilitate. Proiectul laboratorului a continuat de fapt, o colaborare mai veche prin care studenţii de la specializarea Informatică Economică s-au bucurat de suport şi susţinere Red Point Software Solutions pentru pregătire pe platformele Enterprise Resource Planning (SAP). Procesul de renovare al laboratorului s-a desfăşurat conform planificării şi a permis stabilirea coordonatelor privind pregătirea cursurilor SAP sub forma Clubului extracurricular SAP. Suntem foarte bucuroşi să anunţăm debutul programelor pentru studenţi, avem garanţia unui parteneriat de durată şi mulţumim companiilor implicate pentru investiţia pe care o realizează în educaţie şi abia aşteptăm să ne apucăm de treabă”, precizează Prof. univ. dr. Daniel Păvăloaia, responsabil FEAA cu implementarea proiectului.

Pe termen lung, laboratorul SAP&Fujitsu&RedPoint şi suportul oferit de Red Point Software Solution vor contribui direct la:

– îmbunătăţirea pregătirii practice a absolvenţilor Facultăţii de Economie și Administrarea Afacerilor;

– corelarea cunoştinţelor teoretice cu tehnologiile actuale existente pe piaţă;

– angajabilitatea absolvenţilor Informatică Economică, Sisteme Informaţionale pentru afaceri şi Software Development and Business Information Systems în industria IT;

– creşterea prestigiului FEAA şi a gradului de atractivitate a programelor de licenţă şi master din cadrul specializării Informatică Economică;

– amplificarea oportunităţilor de colaborare cu mediul privat sau cu alte entităţi academice.

Domnul Daniel Furnică, Professional Services Director Red Point Software Solutions, declară: “Estimăm că, pe parcursul unui an universitar, peste 700 de studenţi şi masteranzi FEAA vor beneficia de infrastructura IT oferită de RPSS, în acest laborator desfăşurându-se orele programului de licenţă Informatică Economică şi a masterelor Sisteme Informaţionale pentru afaceri şi Software Development and Business Information Systems. Complementar, laboratorul SAP&Fujitsu&RedPoint va găzdui întâlnirile unui Club SAP (cursuri extracuriculare) precum şi alte tipuri de întâlniri (workshopuri) a căror teme sunt direcționate procesului de conectare a studenților la tehnologiile de vârf din domeniul informatizării organizaţiilor moderne”.