Vasile Ișan

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Tranzacţii în comerţul internaţional I/ Transactions in International Trade I
Tranzacţii în comerţul internaţional II/ Transactions in International Trade I
Transporturi şi Expediţii Internaţionale/ International Transportation and Expeditions
Uzanţe şi Reglementări în Comerţul Internaţional/ Practice and Regulations in International Trade
Mediul Internaţional al Afacerilor/ International Business Environment
Managementul Afacerilor Internaţionale/ International Business Management
Tranzacţii de comerţ exterior/ International Trade Relations
Economia afacerilor /Business Economics

Domenii de interes / Areas of interest:

Teoria Comerţului Internaţional/Theory of International Trade
Finanţe Internaţionale/ International Finance
Economia Dezvoltării/ Development Economics
Macroeconomie/ Macroeconomics
Doctrine economice contemporane/ Contemporary Economic Doctrines
Tranzacţii Internaţionale/ International Transactions
Globalizarea afacerilor/ Business Globalization

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B3-19
Stay in Touch