Sorina Chiper

Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Cursuri predate / Courses:

Limba engleză pentru afaceri / English Language for Business
Limba engleză pentru economia comerţului, turismului şi serviciilor / English Language for Tourism, Services and Trade

Domenii de interes / Areas of interest:

Comunicarea interculturală / Intercultural Communication
Sociolingvistica / Sociolinguistics
Antropologia socială, culturală şi vizuală / Visual, Cultural and Social Anthropology
Autobiografia / Autobiography
Literatura americană / American Literature
Comunicarea non-verbală / Non-verbal Communication
Traductologia / Translation
Identităţi culturale / Cultural Identities
Post-comunismul / Post-communism
Discursul politic / Political Discourse

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-423
Stay in Touch