Raluca Irina Clipa

Prof.univ.dr. /Professor, PhD

Cursuri predate / Courses:

Microeconomie / Microeconomics
Macroeconomie / Macroeconomics
Economie politică şi politici economice / Political Economy and Economics Policies
Conjunctură economică internaţională / International Economic Context
Mediul internaţional de afaceri / International Business Environment
Didactica specialităţii / Subject Didactics

Domenii de interes / Areas of interest:

Micro şi macroeconomie / Micro and macroeconomics
Mediul internaţional de afaceri şi conjunctura economică / International Business Environment and Economic Context
Globalizare / Globalization
Economii de aglomerare / Economies of Agglomeration
Creştere şi dezvoltare economică / Economic Growth and Development

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-383c
Stay in Touch