Oana Ursu

Conf.univ.dr. / Assoc.Prof.,PhD.

Cursuri predate / Courses:

Limba engleză pentru afaceri / English for Business
Limba engleză juridică / Legal English

Domenii de interes / Areas of interest:

Limba engleză pentru afaceri / English for Business
Limba engleză juridica / Legal English
Comunicare interculturală / Intercultural Communication
Traducere şi Interpretariat / Translation Studies

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-507
Stay in Touch