Liviu-George Maha

Prof.univ.dr., Habil / Professor, PhD., Habil

Cursuri predate / Courses:

Economie / Economics
Politici, instituții și reglementări în comerțul internațional / Policies, Institutions and Regulations in International Trade
Managementul proiectelor internaționale / International Project Management
Mediul european al afacerilor / European Business Environment
Finanțarea afacerilor pe piața europeană / Business Financing on the European Market
Managementul fondurilor europene structurale și de investiții / Management of the European Structural and Investment Funds
Strategii de afaceri la scară globală / Global Business Strategies

Domenii de interes /Areas of interest:

Economie / Economics
Economie internațională / International Economics
Afaceri internaționale / International Business
Economie europeană / European Economy
Managementul proiectelor / Project Management

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, B-dul Carol I, nr. 22, FEAA, B-334
Stay in Touch