Ion Ignat

Prof.univ.dr. / Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Economie mondială / World Economics
Economie politică (microeconomie) / Political Economy (Microeconomics)
Economie politică (macroeconomie) / Political Economy (Macroeconomics)
Macroeconomie internaţională / International Macroeconomics

Domenii de interes / Areas of interest:

Echilibrul economic / Economic Balance
Integrarea economică europeană / European Economic Integration
Globalizare economică / Economic Globalization
Teorie economică / Economic Theory
Doctrine economice / Economic Doctrines
Economie mondială / World Economics

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B383
Stay in Touch