Gabriela Carmen Pascariu

Prof.univ.dr. / Professor,PhD.

Cursuri predate / Courses:

Turism internaţional / International Tourism
Doctrine economice / Economic Doctrines
Relaţii economice internaţionale / International Economic Relations
Integrare europeană / European Integration
Integrare economică europeană / European Economic Integration
Instituţii şi politici europene / European Institutions and Policies
Politici şi instituţii europene / European Policies and Institutions
Economie Europeană / European Economics
Economie şi politici europene / European Economics and Policies
Microeconomie / Microeconomics
Macroeconomie / Macroeconomics

Domenii de interes / Areas of interest:

Economia integrării europene / Economics of European Integration
Politici europene / European Policies
Dezvoltarea regională şi pieţe Agricole / Regional Development and Agricultural Markets
Teoriile statice şi dinamice ale integrării / Static and Dynamic Theories of Integration
Piaţa internă / Internal Market
Politică regională şi coeziunea economico-socială / Regional Policy and Economic-Social Cohesion
Fonduri structural / Structural Funds
Politici europene în turism / European Tourism Policies
Dezvoltare turistică durabilă / Sustainable Tourism Development
Dezvoltare instituţională comunitară / Community Institutional Development
Politică Europeană de Vecinătate / European Neighbourhood Policy

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-319
Stay in Touch