Gabriel Claudiu Mursa

Prof.univ.dr./ Professor,PhD.

Cursuri predate / Courses:

Doctrine economice/ Economic Doctrines
Economie politică/ Political Economy
Microeconomie/ Microeconomics
Macroeconomie/ Macroeconomics
Microeconomie aplicată/ Applied Microeconomics
Macroeconomie aprofundată/ Advanced Topics in Macroeconomics

Domenii de interes / Areas of interest:

Economie/ Economics
Știinte Politice/ Political Sciences

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-383
Stay in Touch