Costică Mihai

Prof.univ.dr. / Professor,PhD.

Cursuri predate / Courses:

Teoria și economia dezvoltării / Economic Theory and Development
Economia mediului / Environmental Economics
Economia resurselor naturale / Economics of Human Resources Economics
Ecoturism și turism rural / Eco-tourism and Rural Tourism
Management financiar international / International Financial Management
Evaluarea activelor / Asset Evaluation
Economie financiară / Financial Economics
Gestiunea investițiilor de mediu / Management of Environmental Investments
Microeconomie / Microeconomics
Macroeconomie / Macroeconomics

Domenii de interes / Areas of interest:

Managementul investițiilor directe / Direct Investment Management
Evaluarea activelor și întreprinderilor / Evaluation of Assets and Enterprises
Economia mediului / Environmental Economics
Dezvoltare durabilă / Sustainable Development

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, C-706a
Stay in Touch