Claudiu Gabriel Ţigănaş

Conf.univ.dr. / Associate Professor, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Microeconomie/ Microeconomics
Macroeconomie/ Macroeconomics
Pieţe financiare internaţionale/ International Financial Markets
Instituţia falimentului/ The Institution of Bankruptcy
Economie mondială/ World Economy
Doctrine şi curente economice contemporane/ Contemporary Economic Doctrines and Theories

Domenii de interes / Areas of interest:

Teorie economică/ Economic Theory
Politici şi doctrine economice/ Economic Policies and Doctrines
Teoria ciclului economic/ Theory of the Economic Cycle

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-334
Stay in Touch