Carina Ionela Brânzilă

Lect.univ.dr. / Lecturer, PhD.

Cursuri predate / Courses:

Limba engleză pentru afaceri / English for Business

Domenii de interes / Areas of interest:

Limba și literatura engleză  /English Language and Literature


Curriculum vitae

Activitate științifică

Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-517
Stay in Touch