Blog

,

Erasmus+ CONFIDENT

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a obținut finanțare de la Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale pentru proiectul Erasmus+ Enhancing Intercultural and Digital COmpeteNces oF MobIle StuDENts in Times of Crisis (CONFIDENT), proiect depus în cadrul Acțiunii Cheie 2 – Proiecte de parteneriat strategic ca răspuns la situația provocată de pandemia de COVID-19 în domeniul învățământului superior, Parteneriate pentru pregătirea digitală în educaţie (KA226).

Obiectivul proiectului este formarea studenților mobili în sensul dezvoltării de competențe digitale și interculturale, înainte de plecarea la universitatea gazdă și pe parcursul mobilității. Activitățile proiectului includ crearea și implementarea unui chestionar privitor la competențele studenților, dezvoltarea unor module online de comunicare interculturală și instrumente digitale, precum și a unui spațiu virtual informal de socializare pentru studenții locali și internaționali. Prin activitățile propuse, proiectul va asigura o mai bună integrare socială și culturală a studenților români și internaționali în noul mediu academic, îi va echipa cu instrumente interculturale și digitale care îi vor ajuta în cariera viitoare, le va spori încrederea în ei înșiși și va crește gradul de internaționalizare acasă a studenților non-mobili.

FEAA este coordonator al proiectului CONFIDENT, având drept parteneri Bremen University of Applied Sciences (Germania) și Tampere University of Applied Sciences (Finlanda). Proiectul CONFIDENT se înscrie în liniile de cooperare trasate de Alianța Universităților Europene ENGAGED din care mai fac parte Hanze University of Applied Sciences, Groningen, Olanda, Polytechnic Institute of Braganza, Portugalia și Waterford Institute of Technology, Irlanda.