Blog

Conferințe FEAA

Pe parcursul ultimelor luni în cadrul universităţii au avut loc o serie de conferinţe destinate tuturor studenţilor şi domnilor profesori. Scopul acestora a fost acela de a respecta principalele obiective ale Facultăţii de Economie şi Adminsitrarea Afacerilor. Grija de economie reprezintă rădăcina tuturor virtuţilor. Din acest motiv în tot ceea ce desfăşurăm în cadrul FEAA avem în vedere principalele obiective ale acesteia: adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele dezvoltării unei economii capitaliste şi a unei societăţi „deschise” în România; asimilarea standardelor occidentale de educaţie academică, ca fundament al formării de profesionişti capabili să răspundă „provocărilor” integrării europene şi globalizării economiei mondiale; integrarea educaţiei cu cercetarea ştiinţifică, ca premisa a dezvoltării unui corp profesoral de elită; dezvoltarea unei culturi organizaţionale care să confere identitate şi reputaţie facultăţii; dezvoltarea parteneriatelor cu lumea afacerilor şi instituţiile publice, în scopul ajustării permanente a ofertei educaţionale la exigenţele pieţei muncii şi al ameliorării formării profesionale a studenţilor; situarea facultăţii în top-ul „şcolilor” universitare din România şi dobândirea recunoaşterii internaţionale.