Blog

,

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PENTRU MASTERANZI

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PENTRU MASTERANZI
Business Graduates Research Forum
(ediția a V-a)


Call for papers

Conferința “Business Graduates Research Forum” 2024 (ediția a V-a) este un eveniment care vizează creşterea implicării studenților masteranzi în activitatea științifică, în vederea mai bunei lor pregătiri profesionale și a deschiderii oportunităților de urmare a studiilor doctorale.

Public țintă: studenți masteranzi în domeniul economic de la toate specializările Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) sau din cadrul unor universități partenere din țară și străinătate (ex. Republica Moldova, studenți Erasmus etc.).

Organizatori: Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA)

Data și locația: 17 mai 2024, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Corp B

Înscrierile se vor face în baza unui rezumat extins (între 300- 500 de cuvinte), redactat în
limba română sau engleză iar prezentările vor fi susținute în limba română.

Conferința include trei secțiuni:

  • Secțiunea A. Studiu al literaturii (Literature review) –sunt prezentate analitic studii ale literaturii științifice, realizate în vederea fundamentării unei cercetări.
  • Secțiunea B. Rezultate preliminare (Research paper) –sunt prezentate rezultate preliminare ale cercetărilor derulate de masteranzi, obținute după colectarea unor date și prelucrarea lor.
  • Secțiunea C. Proiecte în echipă (Research paper) – sunt prezentate rezultate ale cercetărilor derulate de către echipe de masteranzi, obținute după colectarea unor date și prelucrarea lor.

Cele mai bune lucrări vor fi premiate și publicate ulterior într-un volum de articole științifice.

Informații pentru participanți:

  • trimiterea rezumatului – până la data de 10 mai 2024, la adresa de email:
    conferinta.master@gmail.com
  • acceptarea lucrării –în vederea pregătirii prezentarii, email-ul de confirmare participare conferinta se va trimite în 48 de ore de la primirea rezumatului, dar nu mai tarziu de 12 mai 2024
  • prezentarea lucrării – 17 mai 2024

Comitetul de organizare:
Președinte: Prof. univ. dr. Gabriela Boldureanu
Membri: Prof.univ. dr. Iuliana Claudia Stoian
                Conf. univ. dr. Dumitru Tudor Jijie
                Lect. univ. dr. Cristian Nistor
                Lect. univ. dr. Alina Măriuca Ionescu
               Asist. univ. dr. Sebastian Tocar
               Drd. Robert Botoșîneanu

Pentru mai multe informaţii aici