Ion Pohoaţă

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Doctrine şi politici economice
Epistemologie economică
Doctrine economice II
Doctrine economice I
Economie politică
Dezvoltarea durabilă şi politica de mediu în UE
Economie instituțională

Domenii de interes

Microeconomie
Macroeconomie
Politici şi doctrine economice
Dezvoltare durabilă
Economie instituţională
Epistemologie economică
Probleme ale tranziţiei
Școala economică austriacă
Neoliberalismul economic
Economia socială de piață
Valențe actuale ale keynesismului
Libertarianismul

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-383
Stay in Touch