Ion Ignat

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Economie mondială
Economie politică (microeconomie)
Economie politică (macroeconomie)
Macroeconomie internaţională

Domenii de interes

Echilibrul economic
Integrarea economică europeană
Globalizare economică
Teorie economică
Doctrine economice
Economie mondială

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B383
Stay in Touch