Gabriela Carmen Pascariu

Prof.univ.dr.

Cursuri predate

Turism internaţional
Doctrine economice
Relaţii economice internaţionale
Integrare europeană
Integrare economică europeană
Instituţii şi politici europene
Politici şi instituţii europene
Economie Europeană
Economie şi politici europene
Microeconomie
Macroeconomie

Domenii de interes

Economia integrării europene
Politici europene
Dezvoltarea regională şi pieţe agricole
Teoriile statice şi dinamice ale integrării
Piaţa internă
Politică regională şi coeziunea economico-socială
Fonduri structurale
Politici europene în turism
Dezvoltare turistică durabilă
Dezvoltare instituţională comunitară
Politică Europeană de Vecinătate

Curriculum vitae

Activitate științifică

Staff Information
Campus Address
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-319
Stay in Touch