Admitere Master

SITUAȚIA LOCURILOR DISPONIBILE
Studii universitare de MASTER
Sesiunea SEPTEMBRIE 2017

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE – MASTER –SEPTEMBRIE 2017 ETAPA I


Metodologie admitere in ciclul de studii universitare de master pentru anul universitar 2017/2018


Oferta educațională a FEAA

Ciclul II, 2 ani, master – pe programe de studii

Media de admitere

60 % media obținută la examenul de licență;

40% nota la proba orală – interviu în limba de predare a programului.

Înscrieri, selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din septembrie

Programul înscrierilor (Sala B408, Secretariat mastere):
– Joi, 7 – Vineri, 8 septembrie 2017, între orele 9-16;
– Sâmbătă, 9 septembrie 2017, între orele 9-13.

Programul casieriilor facultăților:
– Joi, 7 – Vineri, 8 septembrie 2017, între orele 9-15;
– Sâmbătă, 9 septembrie 2017, între orele 9-12.

Luni, 11 septembrie 2017 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

Depunerea actelor de studii în original, încheierea contractelor de studii și achitarea taxei de înmatriculare/școlarizare

Confirmare locuri și semnarea contractelor (Sala B408)

– Marţi, 12 – Miercuri, 13 septembrie 2017, între orele 9-15.

 

Acte necesare pentru înscriere

  • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
  • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
  • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
  • original* şi copie după certificat de naştere;
  • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
  • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
  • 2 fotografii 3/4 (tip carte de identitate);
  • dovadă achitare taxă înscriere 250 lei (chitanță de la casieria UAIC sau ordin plată BRD – cont RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400, cod 2418 pentru master IF și 2468 pentru master IFR).
  • Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original) candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare şi auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat.
   Scutirea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

(*) originalul se restituie condidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

TAXA DE ÎNSCRIERE:

250 LEI, pentru înscrierea prin deplasare la sediul FEAA;
200 LEI, pentru înscrierea online;
125 LEI, pentru înscrierile din teritoriu (Piatra Neamţ)

Precizări privind interviul

Interviul se va susține imediat după depunerea dosarului, în intervalul orar 13.00 – 16.00 (vineri) și 10.00-13.00 (sâmbătă).

Întrebările vor testa capacitatea candidatului de a gândi economic și vor verifica motivația acestuia pentru parcurgerea unui nou ciclu de studii.

Susținerea interviului:

 • Se realizează după depunerea dosarului candidatului și completarea fișei de opțiuni;
 • Pe baza adeverinței de înscriere, candidatul se prezintă în fața unei comisii de examinare;
 • Comisia adresează candidatului un set de întrebări, care vizează cunoştinţele de economie și motivația pentru înscrierea la programul de master.
 • Pentru candidații la programele de master în limba engleză, interviul se va susține în limba engleză.
 • Candidatul primește pe loc rezultatul, fiind apreciat prin calificativul admis/respins (sau cu nota zece pentru admis şi nota 4 pentru respins).
 • Centralizarea rezultatelor se comunică în scris, sub forma de tabel, secretarului comisiei de admitere.
Bibliografie

Informaţii privind cazarea studenţilor admişi în anul I cu frecvenţă