Admitere Master

Broșură Admitere Mastere 2017

Oferta educațională a FEAA

Ciclul II, 2 ani, master – pe programe de studii

Media de admitere

60 % media obținută la examenul de licență;

40% nota la proba orală – interviu în limba de predare a programului.

Înscrieri, selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din iulie

17 – 21 iulie 2017 – înscrierea

24 – 26 iulie 2017 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie

7 – 9 septembrie 2017 – înscrierea

11 septembrie 2017 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

Depunerea actelor de studii în original, încheierea contractelor de studii și achitarea taxei de înmatriculare/școlarizare

iulie – august 2017

Acte necesare pentru înscriere

  • Diploma de Bacalaureat obţinută în România, în original, sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
  • Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia matricolă, în original sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
  • original* şi copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia);
  • original* şi copie după certificat de naştere;
  • original* şi copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
  • în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
  • 2 fotografii 3/4 (tip carte de identitate).

(*) originalul se restituie condidatului după certificarea cu documentul în copie de către membrii comisiei

Precizări privind interviul

Interviul se va susține imediat după depunerea dosarului. Întrebările vor testa capacitatea candidatului de a gândi economic și vor verifica motivația acestuia pentru parcurgerea unui nou ciclu de studii.

Susținerea interviului:

 • Se realizează după depunerea dosarului candidatului și completarea fișei de opțiuni;
 • Pe baza adeverinței de înscriere, candidatul se prezintă în fața unei comisii de examinare;
 • Comisia adresează candidatului un set de întrebări, care vizează cunoştinţele de economie și motivația pentru înscrierea la programul de master.
 • Pentru candidații la programele de master în limba engleză, interviul se va susține în limba engleză.
 • Candidatul primește pe loc rezultatul, fiind apreciat prin calificativul admis/respins (sau cu nota zece pentru admis şi nota 4 pentru respins).
 • Centralizarea rezultatelor se comunică în scris, sub forma de tabel, secretarului comisiei de admitere.

Bibliografie:
Paul Heyne, Peter Boettke, David Prychitko – Modul economic de gandire, Editura Bizzkit, 2011,
Cap.1 – Modul economic de gândire, Pag:17-36
Cap.11 – Pieţele şi guvernele, Pag:311-342
Paul Heyne – The economic way of thinking, Editura Prentice Hall (disponibila la bibilioteca FEAA corp B)
(pentru testul sustinut in limba engleza)
Cap.1 – The Economic Way of Thinking Page:1-15
Cap.14 – Markets and Government Page:349-382
Contact Admitere