Spiridon Pralea

Prof.univ.dr

Cursuri predate

Economie Internaţională 1
Economie Internaţională 2
Comerţ Internaţional şi Dezvoltare Economică

Domenii de interes

Economie şi Afaceri Internaţionale

Curriculum vitae

Activitate științifică

Spiridon Pralea
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, B-dul Carol I, nr.22, FEAA, B-383