Admitere Licență

Oferta educațională

Dacă avem pretenții de la studenții noștri este pentru că avem multe de oferit.

Preînscrierea

Află cum te poţi preînscrie pentru admiterea 2019/2020.

Înscrierea, selecția și afișarea rezultatelor

Află când sunt programate cele două sesiuni în care te poți înscrie.

Cum te poţi înscrie?

Nu știi cum te poți înscrie? La FEAA poți veni și te ajutăm noi sau poți intra online de acasă!

Taxe de școlarizare

Află care sunt taxele pentru anul universitar 2019/2020.

Ce condiţii trebuie să îndeplineşti?

Vrei să știi ce condiții trebuie să îndeplinești ca să fii student la noi?

Cine se poate înscrie?

Descoperă cine sunt persoanele eligibile înscrierii la FEAA.

Taxa de înscriere

Află care sunt taxele de înscriere și modalitățile de plată.

Doreşti cazare în campus?

Dacă vrei cazare într-unul din căminele noastre informează-te mai jos.

Cum ne poţi contacta

Ai alte nelămuriri? Nu ezita să suni! Personalul nostru îți stă mereu la dispoziție.

P_20180626_121743

Locuri disponibile admitere – Licență – Iulie 2019 (în curând)

Broșură de admitere Licență 2019 (în curând)

Repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă alocate cetățenilor ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE pentru admiterea la studii universitare de licență, în anul universitar 2019/2020 (în curând)

Repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat și a locurilor cu taxă alocate ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI pentru admiterea la studii universitare de licență, în anul universitar 2019/2020 (în curând)

Detalii admitere în cadrul programelor de conversie profesională aici

Metodologie privind organizarea și desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licență pentru anul universitar 2019/2020

Metodologie
privind organizarea şi desfăşurarea admiterii online în ciclul de studii universitare de Licență și, respectiv, de Master pentru anul universitar 2019/2020 (în curând)

Admiterea românilor de pretutindeni și diaspora (în curând)

Notă de informare privind datele personale

Rezultate admitere Iulie 2018 – Licenţă – Etapa 1

Oferta educațională a FEAA

Înscrierea candidaților se face pe programe de studii. Ierarhizarea și repartizarea pe programe de studii se realizează în funcție de media de admitere și ordinea opțiunilor din fișa de înscriere.

Ciclul I, 3 ani, licență – pe programe de studii

 

Ce condiţii trebuie să îndeplineşti?

Criteriile de admitere la FEAA sunt:

 • Media generală de la bacalaureat (100%)

Pentru programul de studii în limba engleză se va susține o probă de competență lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaștere a limbii engleze. Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi.

Testul se poate susţine şi online prin solicitarea acestui lucru la adresa de e-mail elearning@feaa.uaic.ro
Bibliografie testare lingvistică aici

Proba de competenţă lingvistică se echivalează pentru candidaţii care deţin certificate de atestare a cunoaşterii limbii engleze eliberate de instituţii recunoscute de M.E.N., obţinute în ultimii ani (2016 – 2019).

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor (se vor utiliza mediile trecute în Foaia matricolă):

 • Media generală de absolvire a liceului;
 • Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (bacalaureat).

Informaţii pentru olimpici:

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

 • Premii (I, II, III), în ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Română, Informatică şi discipline economice de specialitate.
 • Premii (I, II, III), în ultimii doi ani de studii liceale, la Concursul interjudețean pe teme economice ”Dumitru Rusu”.

Preînscrierea

În perioada 11 martie 2019 – 14 iulie 2019 va avea loc sesiunea de preînscriere a candidaților pentru admiterea în anul universitar 2019/2020. Aceasta se va realiza doar on-line. Aici pentru detalii şi înregistrare.

Înscrierea, selecția candidaților și afișarea rezultatelor

Sesiunea din iulie

 • 15 – 20 iulie 2019 – înscrierea candidaților
 • 21 – 23 iulie 2019 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor-Etapa 1

Sesiunea din septembrie*

 • 09 – 11 septembrie 2019 – înscrierea candidaților
 • 12 septembrie 2019 – selecția candidaților și afișarea rezultatelor.

*locurile rămase disponibile vor fi făcute public până la data de 23 august 2019

⇒Programul de înscriere a candidaţilor pentru studii universitare de licenţă:

Sesiunea Iulie 2019: (în curând)

⇒Programul casieriilor facultăţilor:

Sesiunea Iulie 2019: (în curând)

⇒Programul de înscriere a candidaţilor pentru studii universitare de licenţă:

Sesiunea Septembrie 2019: (în curând)

⇒Programul casieriilor facultăţilor:

Sesiunea Septembrie 2019: (în curând)

Cine se poate înscrie?

Dacă te regăseşti într-una dintre categoriile de mai jos, atunci eşti eligibil pentru înscriere:
 • Cetăţeni români cu domiciliul în România şi cetăţeni UE
 • Etnici români şi Diaspora
 • Rromi
 • Cetăţeni non-UE (alţii decât etnicii români şi diaspora) vezi Art.4 Metodologie

Notă: Absolvenții liceelor din mediul rural candidează pe locurile bugetate special alocate acestei categorii în aceleaşi condiţii ca şi ceilalţi candidaţi români. A se consulta lista liceelor din mediul rural aici

Formațiile de studiu se vor constitui astfel:

⇒pentru programele de licenţă IF (învățământ cu frecvență): cu cel puțin 50 studenţi
⇒pentru programele de studii în limbi străine: cu cel puțin 40 studenți
⇒pentru programele de licență ID (învățământ la distanță): cu cel puțin 50 studenţi, cu excepția programului de studii Administraţie publică, la care formația minimă este de 25 studenți.
Important!
Dacă nu se constituie formaţia minimă, candidații vor fi repartizaţi la următoarea opţiune din fișa de înscriere.

Cum te poţi înscrie?

Acte necesare pentru înscriere:

FIŞĂ TIP DE ÎNSCRIERE (acesta se pune la dispoziția candidatului de către comisia de admitere)
Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de M.E.N.
.. sau ATESTAT de echivalare emis de C.N.R.E.D (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original),
… sau ADEVERINŢĂ DE ABSOLVIRE pentru absolvenții promoției 2019 (în original și fotocopie).
Foaia matricolă din liceu, în original;
Cartea de identitate original şi copie simplă care atestă domiciliul în România/paşaport (candidaţi din ţările membre UE, SEE şi Elveţia).
Certificatul de naştere, original şi copie simplă;
Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), original şi copie simplă;
Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);

Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, art. 199: (3) O persoană poate fi admisă şi înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituţiile de învăţământ care le oferă. Orice subvenţie financiară sau bursă din fonduri publice se acordă, conform normelor legale în vigoare, numai într-o singură instituţie de învăţământ superior, pentru un singur program de studii. În cazul studenţilor care se transferă între universităţi sau programe de studii, subvenţiile urmează studentul.

Dovada achitării taxei de înscriere
2 fotografii color tip legitimaţie format 2/2,5 (cu numele scris pe spate):
– acestea vor fi colectate într-un plic sau prinse cu agrafe de marginea dosarului, pentru a preveni pierderea lor;

Pentru documentele în copie simplă candidaţii vor prezenta membrilor comisiei, în mod obligatoriu şi documentele originale (acestea restituindu-se candidatului după certificarea documentelor în copie).

Important: Pentru informaţii privind echivalarea studiilor efectuate în străinătate de către cetăţenii români a se consulta aici

Notă: prin „fotocopie” se înţelege o copie simplă, nelegalizată.
Precizare privind recunoașterea studiilor ale candidaților cetățeni români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate
– Dosarele de recunoaștere a studiilor pentru cetățenii români care au obținut diploma de bacalaureat în străinătate, întocmite în vederea obținerii atestatelor de recunoaștere emise de către C.N.R.E.D, se vor depune la facultăți, în perioada de înscriere din cadrul admiterii. La momentul înscrierii, candidații respectivi vor depune două dosare: unul pentru înscrierea la studii, celălalt pentru recunoașterea studiilor, alcătuit conform listei afișate pe site-ul www.cnred.edu.ro mai puțin taxa pentru echivalare care va fi achitată și depusă la dosar în momentul confirmării locului obținut prin admitere.

Înscrierea candidaţilor se va putea realiza atât prin deplasare la sediul FEAA, cât şi electronic, online (la adresa http://inscriere.uaic.ro). În cazul înscrierii „tradiţionale”, cererea de înscriere şi dosarul plic cu antetul FEAA se primesc în sala de înscriere. Pentru înscrierea online, documentele necesare vor fi scanate şi încărcate pe site-ul http://inscriere.uaic.ro.

În cazul înscrierii la două sau mai multe facultăţi:

Candidaţii care se înscriu concomitent la două sau mai multe facultăți vor depune actele originale la prima opţiune. La celelalte facultăți documentele vor fi prezentate în copie, la care se adaugă adeverinţa de înscriere la facultatea unde s-au depus actele originale.

Pentru înscrierile în cadrul programelor de formare profesională, candidații vor completa o fișă de înscriere (aceasta va fi pusă la dispoziție în sala de înscriere), la care se anexează documentele prevăzute la Art.III. 25 din Metodologie.

Taxa de înscriere

 • 250 LEI/grup de domenii, pentru înscrierea prin deplasare la sediul FEAA;
 • 200 LEI/grup de domenii, pentru înscrierea online;
 • 125 LEI, pentru înscrierile din teritoriu (Piatra Neamţ).

Taxa de admitere se poate achita la casieriile facultăţii sau la orice agenţie BRD din ţară în contul RO68 BRDE 240SV 8953 4452 400 cu specificaţiile:

 • cod 28 – taxă admitere

° cod 1231 licenţă IF;
° cod 2206 licenţă ID.

Nou: Taxa de admitere se va putea achita și online

Pentru ghid achitare bancă aici
Taxa de înscriere nu se restituie (Art. 48 din Metodologie).

Scutiri de taxă de înscriere – pe baza de documente justificative:

 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani și aflaţi în întreţinerea părinţilor), copii ai personalului didactic (de predare sau auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) copii ai personalului nedidactic din Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) care sunt orfani de ambii părinţi;
 • Candidaţii (în vârstă de până la 25 de ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • Candidaţii care au obţinut, în ultimii doi ani, premiile I, II, III la olimpiadele şcolare naţionale sau internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică şi discipline economice de specialitate sau la concursul interjudeţean „Dumitru Rusu”.

Notă: Scutirea de taxa de înscriere operează o singură dată, la facultatea (domeniul, programul de studii) unde s-au depus actele în original.

Pentru informaţii legate de un anumit program, vă rugăm să luaţi legătura cu tutorii acestuia.

Taxe de școlarizare (valabile în anul universitar 2019/2020)

 • 3.000 LEI / an pentru învăţământ cu frecvenţă (IF);
 • 2.900 LEI / an pentru învăţământ la distanţă (ID).

Notă: La Centrul de studii din Piatra Neamț se organizează admitere pentru programele de studii de licență numai la forma de învățământ la distanță, cu condiția constituirii unei grupe de minim 25 de studenți pentru o specializare.

Dorești cazare în campus?

Cazare pe timpul admiterii

Universitatea oferă candidaţilor la admitere şi însoţitorilor acestora posibilitatea de a se caza într-unul dintre căminele Universității. Detalii privind tarifele de cazare și căminele disponibile vor fi publicate pe site-ul admitere.uaic.ro.

Beneficiază de cazare în regim ocazional, în perioada înscrierilor la concursurile de admitere, la tariful de 15 lei/loc/zi în căminul C13 şi 25 lei/loc/zi în căminul C3, absolvenţii de liceu, cu diplomă de bacalaureat, absolvenţii cu studii de licenţă sau master şi însoţitorii acestora (în limita locurilor disponibile), care fac menţiunea că solicită cazare «în vederea înscrierii la concursul de admitere licenţă/master/şcoală doctorală la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi».

Cazare după admitere

Studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” beneficiază de condiţii deosebite de cazare în cele 15 clădiri destinate acestui scop, dintre care 4 au fost recent reabilitate la standarde occidentale. În total, Universitatea pune la dispoziţie 6000 de locuri de cazare, cu tarife cuprinse între 120 şi 500 de lei, în funcţie de gradul de confort.

Unde şi cum ne poţi găsi?

Ne poţi contacta pe e-mail la adresa: admiterelicenta2019@feaa.uaic.ro sau telefonic la numărul: 0232 201070 (Secretar Șef Facultate). Pentru întrebări cu trimitere la o anumită specializare, ne poţi contacta telefonic la numerele: 0232 201588 (EAI; IE), 0232 201589 (CIG, ECTS, MNG), 0232 201408 (FB, MKT, BA, EF), 0232 201607 (SPE, AP), 0232 201419 şi 0232 201626 (cursuri ID, toate specializările).
Te așteptăm la sediul FEAA, la adresa: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Bulevardul Carol I, nr.22, Corp B.