Blog

, ,

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ PENTRU MASTERANZI

Business Graduates Research Forum

(ediția a III-a)

Conferinţa „Business Graduates Research Forum” (ediţia a III-a) este un eveniment care vizează creşterea implicării studenţilor masteranzi în activitatea ştiinţifică, în vederea mai bunei lor pregătiri profesionale şi a deschiderii oportunităţilor de urmare a studiilor doctorale.

Public țintăstudenți masteranzi în domeniul economic de la toate specializările Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) sau din cadrul unor universități partenere din țară și străinătate (ex. Republica Moldova, studenți Erasmus etc.).

Organizatori: Departamentul de Management, Marketing și Administrarea Afacerilor din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA)

Data și locația: 13-14 mai 2022, ora 9:00, online, Teams 

Lucrările: Vor fi în domeniile Management, Marketing și Administrarea afacerilor. Pot fi redactate în limba română sau engleză, iar prezentările vor fi susținute în limba română.

Conferința include două secțiuni:

  • Secțiunea A. Studiu al literaturii (Literature review) – va include articole în care sunt prezentate analitic studii ale literaturii științifice, realizate în vederea fundamentării unei cercetări.
  • Secțiunea B. Rezultate preliminare (Research paper) – va include articole în care sunt prezentate rezultate preliminare ale cercetărilor derulate de masteranzi, obținute după colectarea unor date și prelucrarea lor.

Toți studenții participanți la conferință vor primi diplome, premii în cărți, accesorii de birotică și bani pentru cele mai bune lucrări.

Lucrările prezentate la Conferința masterală vor fi incluse într-un volum al conferinței, publicat la o editură recunoscută CNCSIS.