Blog

, ,

Sesiune științifică studențească, secțiunea Cibernetică, statistică și informatică economică, faza locală

În data de 23 aprilie 2021, Centrul de Cercetări Statistice din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor organizează

Sesiunea de comunicări științifice studențești, secțiunea Cibernetică, statistică și informatică economică,

la care sunt invitați să participe studenții de la programele de studii universitare de licență și master.

Lucrările sesiunii se vor derula on-line pe platforma Teams, începând cu orele 10.00.

Înscrierea lucrărilor se va putea face până la data de 20 aprilie 2021, la adresa de email: carmen.pintilescu@uaic.ro.

Vă urăm mult succes!