Blog

, ,

Jean Monnet Chair. EU Public Administration Integration and Resilience Studies EU-PAIR


EU-PAIR International Conference

 


Scurtă prezentare a proiectului european

Jean Monnet Chair. EU Public Administration Integration and Resilience Studies

EU-PAIR

 Propus spre finanțare de Comisia Europeană în competiția 2021, proiect JM Chair. EU-PAIR – 101047526 – GAP-101047526, perioada de implementare 1 decembrie 2021 – 30 noiembrie 2024.

Scopul principal al proiectului european Jean Monnet Chair. EU Public Administration Integration and Resilience Studies, acronim EU-PAIR (https://eu-pair.uaic.ro )este de a promova excelența în predare și cercetare în cadrul studiilor europene în administrația publică, de a dezvolta curricula privind integrarea europeană prin studii administrative pentru studenții de licență și master care doresc să dobândească noi cunoștințe și să își consolideze cunoașterea despre Uniunea Europeană și administrația europeană generând cunoștințe care să susțină în viitor elaborarea politicilor UE de către profesioniști, să promoveze performanța înaltă în viața lor profesională, aducând UE mai aproape de cetățeni.

Catedra Jean Monnet va dezvolta activități de predare și cercetare privind integrarea și reziliența în administrația publică a UE prin stimularea dialogului dintre lumea academică și societate, oferind studenților implicați oportunitatea de a dezvolta cunoștințe și abilități care îi vor face mai buni profesioniști ce vor crea noi valori pentru a răspunde provocărilor europene.

Tematica catedrei Jean Monnet se înscrie între direcțiile Strategiei Rețelei Europene de Administrație Publică, EUPAN, de a ”munci împreună pentru a crea o administrație publică și servicii publice de înaltă calitate în Uniunea Europeană” și răspunde acțiunilor Comisiei Europene pentru susținerea redresării și rezilienței administrațiilor statelor membre.

Obiectivele urmărite sunt:

  • de a oferi studenților cunoștințe teoretice și practice pentru a înțelege provocările, parcursul și tendințele administrațiilor publice naționale din Uniunea Europeană, în acord cu noile obiective stabilite de către UE în domeniul rezilienței și redresării economice și sociale.
  • de a crea un cadru de învățare în care studenții vor dobândi cunoștințe, abilități privind noile dimensiuni ale administrațiilor publice: tehnologie digitală pentru creșterea eficienței și îmbunătățirea proceselor administrative, investiții în oameni, inclusiv abilități tehnice, precum și abilități organizatorice, de comunicare și inovare, comunicare cu părțile interesate și promovarea unei culturi a inovației.
  • de a consolida cercetarea în domeniul științelor administrative prin crearea unui pol regional al cercetării în domeniu în cadrul UAIC, FEAA.
  • de a facilita dezbateri pe teme științifice între mediul academic, studenți, reprezentanți ai mediului de afaceri în scopul dezvoltării unei rețele de profesioniști ai domeniului.

Activitățile și rezultatele previzionate ale proiectului:

  1. Cursuri oferite studenților și masteranzilor pe teme privitoare la funcția publică europeană, performanța administrațiilor europene, politicile și strategiile publice europene.
  2. Activități de cercetare realizate de membrii echipei de proiect, având tematici complexe privind domeniul științelor administrative.
  3. Webinar-ii, mese rotunde, workshop-uri studențești pe teme ce vizează reziliența, competitivitatea și provocările administrațiilor publice din UE.
  4. Conferința Internațională Anuală cu tema „Challenges and Dynamics of European Administrative Area” ce urmărește să reunească oameni de știință, practicieni și studenți pentru a face schimb de experiențe și a prezenta rezultatele cercetărilor lor în domeniul complex și dinamic al administrației publice.
  5. Publicarea rezultatelor cercetărilor științifice în jurnale indexate BDI.

La activitățile proiectului vor fi invitați profesioniști și funcționari din administrația publică de la nivel local, regional și național, din alte instituții/universitați, să participe și să-și împărtășească cunoștințele practice studenților și profesorilor implicați și care să beneficieze de expertiza echipei de implementare și de rezultatele proiectului (rețea de cercetare, mese rotunde, webinarii, ateliere, conferințe).

Mai multe informații despre activitățile proiectului pot fi găsite la adresa https://eu-pair.uaic.ro și la email eupair@uaic.ro .

Prezentare proiect

Vă așteptăm alături de noi să construim o comunitate EU-PAIR puternică și orientată către succes!

Director de proiect,
Prof. dr. habil. Ana-Maria Bercu