Blog

, ,

Concurs “Costin Murgescu”

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare lansează a X-a ediţie a Concursului Costin Murgescu pentru cercetare. Concursul este destinat studenţilor români, masteranzi și doctoranzi, înscriși la o universitate din România sau din străinătate, la diferite specializări (științe economice, sociale, politice sau științe exacte).

Premiul concursului “Costin Murgescu” este în valoare de 3000 euro (valoare netă), juriul putând acorda suplimentar mențiuni, în funcție de noutatea ideii, originalitatea temei sau a perspectivei abordate.

Concursul dorește să ofere o șansă de afirmare tinerilor români care cercetează evoluțiile socio-economice si politice contemporane, indiferent carei școli de gândire aparțin, și să îi promoveze în rândul specialiștilor de valoare.

În spiritul ideilor lui Costin Murgescu (economist, avocat, jurnalist, cercetător, diplomat, autor al mai multor lucrări printre care și “Mersul ideilor economice la români”), organizatorii doresc să incite tinerii masteranzi și doctoranzi să dezvolte o gândire largă, cuprinzătoare a fenomenelor socio-economice și politice actuale. Este momentul când se poartă o dispută incitantă între apărarea valorilor pieței și contestarea lor, uneori cu speranța în capacitatea de păstrare a bunăstării prin apelul la mijloacele intervenției publice. Credem că tinerii cercetători sunt cei mai interesați de prefigurarea lumii în care vor trăi.

Evaluarea eseului va avea în vedere noutatea și originalitatea temei sau a perspectivei abordate, dar va pune accent și pe clădirea argumentației și stilul redactării.

În concurs se pot înscrie studenți (la master sau doctorat) sub 35 de ani. Eseurile vor fi redactate în limba engleză sau română.

Concursul are două etape:

– înscrierea, până la data de 30 iunie 2021.

– transmiterea eseului, până la 1 octombrie 2021.

Detalii se regăsesc pe pagina web https://www.fgdb.ro/pagini/concursul-costin-murgescu și pe pagina Facebook dedicată https://www.facebook.com/concurscostinmurgescu/.