Blog

,

Rezultate concurs – Lector, poz. 35

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Economie și Administrarea  Afacerilor
Departamentul de Economie și Relații Internaționale

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE LECTOR UNIVERSITAR, PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, POZIȚIA 35

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1251 din data de 24.11.2022, partea a III-a

Nr. crt.

Facultatea

Departa-

mentul

Poziția în Statul de Funcțiuni

Grad didactic

Candidați înscriși

Nota obținută

1.

FEAA

ERI

35

Lector universitar

BRÂNZILĂ CARINA IONELA

proba 1 – 10 (zece)

 proba 2 – 10 (zece)

MEDIA – 10 (zece)

 

Președinte Comisie de concurs,

Conf.univ.dr. Elena Ramona CIORTESCU