Blog

,

Rezultate concurs – Conferenţiar, poz.37

Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
Departamentul de Management, Marketing  şi Administrarea Afacerilor

 

ANUNȚ REZULTATE CONCURS

CONFERENȚIAR UNIVERSITAR, POZIŢIA 37

 

Pe data de 25 ianuarie 2023 începând cu ora 10.00, a avut loc sala B618 concursul (analiza dosarelor candidatului și prelegerea academică) pentru postul de Conferențiar universitar, poziţia 37, din Statul de funcţiuni al departamentului de Management, Marketing şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

La concurs s-au prezentat următorii candidați:

  1. candidat GUȚĂ ALEXANDRA LUCIANA

Rezultatele concursului au fost următoarele:

  1. candidat GUȚĂ ALEXANDRA LUCIANA
Note Analiza dosarului (80%) Prelegere academică (20%)
Medie probe 10 10
Nota finală a concursului N= 0,8*10+0,2*10 = 10

 

REZULTAT CONCURS:

Comisia de concurs propune cu:

5 voturi PENTRU, 0 voturi CONTRA, 0 ABŢINERI, ca OCUPAREA POSTULUI VACANT pentru care s-a organizat concursul să fie făcută doamna GUȚĂ ALEXANDRA LUCIANA, care a avut rezultatele cele mai bune în urma evaluării activităţii ştiinţifice şi profesionale şi a susţinerii prelegerii academice.

Comisia de concurs este formată din:

Preşedinte:
Prof.dr. Ştefan Andrei NEŞTIAN

Membri:

  1. Prof. dr. Ion POPA
  2. Prof. dr. Nicoleta CRISTACHE
  3. Prof. dr. Alexandru CĂPĂȚÎNĂ
  4. Prof. dr. Adriana PRODAN

 

26.01.2023

Preşedinte de comisie
Prof.univ.dr. Andrei Ștefan NEȘTIAN