Blog

,

Rezultate concurs – Conferențiar, poz. 22

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Facultatea de Economie și Administrarea  Afacerilor
Departamentul de Economie și Relații Internaționale

REZULTATELE CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONFERENȚIAR UNIVERSITARPOZIȚIA 22

publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1251 din data de 24.11.2022, partea a III-a

Nr. crt.

Facultatea

Departamentul

Poziția în Statul de Funcțiuni

Gradul didactic

Candidați înscriși

Nota obținută

1.

FEAA

Economie și Relații Internaționale

22

Conferențiar universitar

URSU OANA

proba 1 – 10 (zece)     proba 2 – 10 (zece)

MEDIA – 10 (zece)

 

Președinte Comisie de concurs,

Conf.univ.dr. Elena Ramona CIORTESCU