Blog

,

Rezultate concurs – Asistent univ., poz. 87

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAŞI
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Departamentul de Contabilitate, Informatică Economică şi Statistică

 A N U N Ţ

Pe data de 26 ianuarie 2023 începând cu ora 9.00 a avut loc concursul (analiza dosarelor candidaților, proba scrisă și proba practică) pentru postul de asistent universitar poziţia 87 din Statul de funcţiuni al Departamentului de Contabilitate, Informatică Economică și Statistică, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

La concurs s-au prezentat următorii candidați:

  1. candidat AEVOAE George Marian
  2. candidat CHIRIAC Irina
  3. candidat RUSU BURUIANĂ Ionela Alina

Rezultatele concursului au fost următoarele:

  1. candidat AEVOAE George Marian
NoteAnaliza dosarului (40%)Probă scrisă (30%)

Probă practică

(30%)

Medie probe1058.20
Nota finală a concursului Nu se calculeaza media finala deoarece nota probei scrise este mai mică decât 8 (conform art. 20 alin. 4 din Metodologia de concurs)

 

  1. candidat CHIRIAC Irina
NoteAnaliza dosarului (40%)Probă scrisă (30%)Probă practică (30%)
Medie probe1069.40
Nota finală a concursuluiNu se calculeaza media finala deoarece nota probei scrise este mai mică decât 8 (conform art. 20 alin. 4 din Metodologia de concurs)

 

  1. candidat RUSU BURUIANĂ Ionela Alina
NoteAnaliza dosarului (40%)Probă scrisă (30%)Probă practică (30%)
Medie probe978.40
Nota finală a concursuluiNu se calculeaza media finala deoarece nota probei scrise este mai mică decât 8 (conform art. 20 alin. 4 din Metodologia de concurs)

REZULTAT CONCURS:

Comisia de concurs propune în unanimitate NEOCUPAREA postului vacant pentru care s-a organizat concursul.

Preşedintele Comisiei de Concurs,

Prof . univ. dr.  Iuliana Eugenia GEORGESCU

Membri:

Prof . univ. dr.  Costel Istrate

Conf . univ. dr. Constantin Toma

Prof . univ. dr. Mihai Carp

Conf . univ. dr. Maria Carmen Huian

Data 26 ianuarie 2023